O čem mluvíme

Politické hnutí KARLOVARÁCI

Rozpočet města na rok 2021 a podpora kultury a sportu.

Dovolíme si malou rekapitulaci při sestavování rozpočtu města Karlovy Vary na rok 2021. Už od samotného začátku sestavování rozpočtu bylo jasné, že se bude muset škrtat ve všech oblastech. Jednotlivé odbory Magistrátu města Karlovy Vary měly nastavené limity, ve kterých se ale dále škrtalo. Ani v současné době, kdy budou zastupitelé města navržený rozpočet na rok 2021 schvalovat, není jeho podoba finální. A to proto, že dosud není známo, jak velký bude mít dopad na rozpočet města upravený daňový balíček. Tvrdými opatřeními, a to škrty v rozpočtu se nám nakonec podařilo nalézt více než 300 milionů Kč. Tyto prostředky se našly napříč všemi odbory a příspěvkovými organizacemi města.

V rozpočtu města se nám přesto podařilo udržet většinu priorit volebního programu hnutí Karlovaráci a to: jízdné v MHD pro děti, studenty do 19 let a seniory nad 65 let zdarma, prostředky na přípravu rekonstrukcí sportovních areálů a startovacích bytů ve Východní ulici a prostředky na dokončení rekonstrukcí Vřídelní a Mlýnské kolonády. Dále budeme plnit volební program i v jednotlivých čtvrtích města Karlovy Vary. Naší snahou je, aby byla v letech 2021-2022 proporcionálně uskutečněna v každé čtvrti minimálně jedna investiční akce.

Bohužel rok 2020 nebyl pro příjmovou stránku rozpočtu města Karlovy Vary příznivý, a to především proto, že již od schválení si nesl zátěž (financování) ve výši 104 miliony Kč.  Jednalo se o prodej vlastního majetku, který se nakonec neuskutečnil. K tomu se přidal výpadek za výběr daní a poplatků díky COVID – 19. A aby toho nebylo málo, čekáme na definitivní rozhodnutí sněmovny ve věci zmíněného daňového balíčku.

Faktem ale zůstává, že jsme solidárně „se skřípěním zubů“ podpořili v navrhovaném rozpočtu krátit 10 % ve sportu a kultuře. S tímto postupem ale zastupitelé hnutí Karlovaráci dlouhodobě nesouhlasí. A proto jsme se dohodli s koaličními partnery (ANO, ODS) že budeme průběžně sledovat finanční výhled rozpočtu s tím, že když bude rozpočet po červnovém vyhodnocení v relativní kondici, vrátíme rozpočtovým opatřením peníze do sportu a kultury zpět.

Jsme toho názoru, že by se měl po pandemii COVID – 19 vrátit do města život. Peníze na sport a kulturu jsou pro naše občany důležité. Věříme, že v průběhu roku peníze na sport a kulturu nalezneme, přičemž sportovci a umělci nebudou muset svou činnost omezovat.