Program

Politické hnutí KARLOVARÁCI

Základní cíle volebního programu (2018-2022) hnutí Karlovaráci:

Schválili jsme Městskou hromadnou dopravu pro děti, mládež do 19 let a seniory nad 65 let zdarma, pro další obyvatele Karlových Varů pak došlo k výraznému zlevnění jízdného.

Zřídili jsme nové kontaktní místo na Magistrátu města pro seniory – SENIOR POINT, kde zaškolený úředník pomáhá seniorům vyřídit jejich záležitosti.

Schválili jsme karlovarským prvňáčkům příspěvek 1.000,- Kč na nákup školních pomůcek.

Dokončili jsme přípravu několika projektů na výstavbu dostupného bydlení pro naše občany.

Nechali jsme vystavět nový chodník, který spojil Růžový Vrch a Sedlec.

Opravili jsme výtrysk Vřídla, symbol města je tak zpět na svém místě.

Zahájili jsme přípravu výstavby zahrádek pro naše občany.

Dokončili jsme územní plán, nejdůležitější dokument pro rozvoj města.

Zahájili jsme výstavbu náplavky na břehu řeky Ohře v Tuhnicích.

Opravili jsme Sadovou a Mlýnskou kolonádu.

Opravili jsme dopravní terminál Tržnice.

Zahájili jsme rekonstrukci atletického stadionu v Tuhnicích.