O čem mluvíme

Politické hnutí KARLOVARÁCI

Miroslav Vaněk: Chci aby lidé ve Varech zůstali. Plánujeme výstavbu stovek bytů

Od posledních komunálních voleb uběhl už téměř rok a půl. Pozici. náměstka  karlovarské  primátorky pro správu majetku od té doby zastává Miroslav Vaněk (Karlovaráci), bývalý dlouholetý manažer HC Energie, který až do podzimu 2022 neměl s vedením města žádné zkušenosti. Krátce po svém jmenování si vytyčil mnohé cíle, kterých chce během svého čtyřletého působení na karlovarské radnici dosáhnout. Je jich padesát a jedním z těch zásadních je bytová výstavba na území města.

Redakce Deníku se ho zeptala, jak to konkrétně s jednotlivými projekty a jeho úkoly vypadá. A protože témat, kterými se zabývá a jsou pro Karlovaráky atraktivní, je mnoho, rozhovor s náměstkem Vaňkem vyjde ve dvou dílech. Nyní přinášíme první část.

Jako svůj první úkol jste si dal inventuru majetku. Co se vám v tomto duchu podařilo? Jste spokojen, nebo jste našel nějaké kostlivce ve skříni, které je potřeba urychleně řešit?

Mohu zodpovědně říci, že mám městský majetek velmi dobře zmapovaný. Osobně jsem si objel a prošel drtivou většinu všech nemovitostí, které spravujeme prostřednictvím odboru majetku. K těmto kontrolám přistupuji opravdu velmi zodpovědně. Myslím, že pro rozhodování a smysluplné nakládání s městským majetkem je tento osobní přehled nezbytný. V žádném případě nechci přijímat žádná rozhodnutí, jak se říká od stolu. Mohu tak konstatovat, že obecně a v rámci možností je městský majetek v utěšeném stavu a že se o něj staráme velmi dobře. Samozřejmě, jsou objekty, se kterými nejsme spokojeni, ale máme jich také spoustu ve velmi dobrém stavu. Co se inventarizace majetku týče, pravidelně ji aktualizujeme, digitalizujeme, v současné době pracujeme také na digitálním pasportu.

Vaší velkou prioritou je výstavba bytů. Jak to vypadá s přestavbou školky v Drahovicích?

Jsem přesvědčen o tom, že dostupné nájemní bydlení je alfou a omegou toho, abychom v Karlových Varech udrželi stávající obyvatele a přilákali i nové. Město se v minulosti svého bytového fondu zbavovalo, což nepovažuji za správné. A fakt, že dnes mají Karlovy Vary k dispozici jen 126 městských nájemních bytů, je naprosto tristní situace, kterou je potřeba bezpodmínečně změnit. Lidé potřebují mít kde bydlet, potřebují mít práci a následně zde budou chtít žít, bavit se, sportovat, vychovávat své děti…. Proto spolu s kolegy ve vedení města usilovně pracujeme na šesti bytových projektech, od těch nejmenších s jednotkami bytů až po ty největší, kde už půjde o stovky bytů.

Konkrétně v případě plánované přestavby někdejší mateřské školy v Drahovicích jsme již získali stavební povolení a aktuálně řešíme financování tohoto projektu, jehož výsledkem bude 36 bytových jednotek ve škále velikostí od 1+kk po 4+kk ve velmi atraktivní lokalitě. Půjde o nájemní byty a my nejen pro tuto plánovanou investici připravíme i aktualizaci pravidel pro přidělování bytů zájemcům. Počítáme s tím, že stanovíme více kritérií. Jedním z parametrů bude výše nájemného, dalším například pracovní pozice, abychom zde udrželi profese potřebné pro město.

Jak jste postoupili s velkou výstavbou v Krokově ulici? Rýsuje se už nějaký strategický investor, s nímž by se město do tohoto projektu pustilo?

Pro tento náš záměr zpracováváme územní studii, kterou bychom měli mít k dispozici v červnu letošního roku, následně začneme pracovat na projektu pro územní rozhodnutí. Připravujeme rovněž projektovou dokumentaci pro výstavbu kruhového objezdu, který zajistí napojení lokality a bezpečný režim dopravy v místě mezi Krokovou ulicí a nedalekým supermarketem. Zároveň vedeme jednání s dvěma potencionálními strategickými partnery. Jedná se o finančně silné společnosti s působností na národní úrovni, které mají velký zájem na tomto projektu s městem participovat.

Měl jste v plánu i rekonstrukci ubytovny Drahomíra. V jakém je to stadiu?

Ano, tento záměr už máme rozpracovaný a podnikáme konkrétní kroky k realizaci. Disponujeme již projektem pro územní rozhodnutí dvou objektů Drahomíry. V tuto chvíli se projektuje menší parkovací dům v sousedství, konkrétně ve svahu pod stávající ubytovnou. Kapacitní parkoviště je totiž jednou z podmínek pro udělení územního rozhodnutí a následně i stavebního povolení přestavby ubytovny Drahomíra na komplex bytového domu s devadesáti jednotkami od malometrážních 1+kk po 3+kk.
Obdobný záměr máme v Drahovicích ještě jeden, a to v Úvalské ulici, kde bychom také chtěli stávající ubytovnu přestavět na bytový dům se sedmi desítkami jednotek 1+kk a 2+kk. Dobrou zprávou je, že v případě obou těchto projektů bychom mohli využít k financování dotační prostředky z Národního plánu obnovy, a myslím, že máme velkou šanci na tuto dotaci, která je určená na podporu dostupného bydlení, dosáhnout. Dotační titul bude vypsán letos v říjnu a my napínáme všechny síly k tomu, abychom byli připraveni, tedy měli zpracovaný projekt a platné stavební povolení, což je podmínkou pro podání žádosti o dotace.

Zdroj: KARLOVARSKÝ Deník