O čem mluvíme

Politické hnutí KARLOVARÁCI

Rozhovor s JUDr. Hanou Zemanovou: Nevnímám politiku jakousi mužskou optikou, že jde o souboj …

Od komunálních voleb a vzniku koalic na radnicích uplynulo onech sto magických dní. V této souvislosti se postupně ptáme představitelů jednotlivých stran zastoupených ve vedení města Karlovy Vary, jak toto období hodnotí. Přednost dostala jediná žena ve vedení krajského města, náměstkyně primátora Hana Zemanová (Karlovaráci).

Hnutí Karlovaráci vstoupilo do koalice s KOA a ANO jako úplní nováčci. Jaké byly začátky a jak byste situaci v koalici zhodnotila dnes? Názory a priority na vedení města jste měli přece jenom rozdílné…
Nevidím příliš rozdíly v počátcích naší spolupráce a v současném stavu. Po koaličním vyjednávání, které bylo náročné a odhalilo hlavní třecí plochy, už nastalo poměrně stabilní období. V mnoha věcech se shodneme velmi rychle, nad některými probíhá diskuse déle, ale na akceptovatelném řešení jsme se prozatím dokázali vždy dohodnout. Vidím uvnitř naší koalice jasnou vůli pracovat pro město a netrávit čas zbytečnými hádkami.

Vy jste byla zvolena náměstkyní primátora a máte na starosti majetek města. A právě problémy tohoto resortu byly v minulých letech velmi frekventovaným tématem. Jak rychle jste se s touto problematikou dokázala seznámit?
Myslím si, že chápu rychle, navíc problematika majetku a nakládání s ním mi nebyla cizí ani při mé advokátní praxi. Takže podstatu a hlavní principy mám již dobře zažité. Na druhou stranu musím konstatovat, že komplexní nakládání s majetkem města není vůbec jednoduchá oblast. Nejde jen o to, majetek hospodárně a pro město výhodné pronajímat, či prodat. Velkou pozornost musíte také věnovat investicím do městského majetku, jeho udržování a správnému využívání. Důkladně se také zaměřuji na spory o městský majetek, ať už se soukromými vlastníky, nebo se státem, u něhož si město Karlovy Vary další nemovitosti nárokuje a rozhodně je chceme získat do vlastnictví.

Spory o majetek, který město v uplynulých letech prodalo údajně za nízké ceny, přetrvávají. Které z nich se podařilo vyřešit tak, aby smír byl schůdný i pro opozici?
Smír schůdný pro opozici budeme hledat těžko. Opoziční zastupitelé nám dali již jasně najevo, že pro některé z nich není důležité, aby město dokázalo ze sporu o nevýhodně prodaný majetek vytěžit co nejvíc, ale že jim jde o jakoukoliv záminku ke kritice vedení města. Jako advokátka dobře vím, že někdy získáte mnohem víc mimosoudní dohodou, než letitým sporem s velmi nejistým výsledkem, kde naopak můžete být neúspěšný a ješte hradit vysoké náklady soudu i protistraně. Nejblíže jsme zatím na cestě ke smíru a k získání velmi zajímavé finanční částky u sporu o golfový areál. Dosud ale není vše dotaženo do konce, takže označit spor za vyřešený je ještě předčasné.

Pomohlo vám k orientaci ve svěřeném resortu i vaše právní vzdělání?
Určitě je to veliká výhoda. Mám zažité posuzování podstaty věcí bez emocí a na základě faktu. Nemusím se také spoléhat na různé externí posudky a akceptovat názory, které někdo označuje za právně správné. Problematice majetku jsem se věnovala i jako advokátka a ráda své zkušenosti nyní zúročím ve prospěch města.

Jste pro to, aby město zaměstnávalo externí advokátní kanceláře, nebo byste byla raději, aby spory řešilo právní oddělení magistrátu?
Hnutí Karlovaráci dávalo už před volbami jasně najevo, že systém využívání drahých externích advokátu nevidí jako správnou cestu. Už se nám podařilo prosadit ukončení spolupráce s jednou z těchto pražských advokátních kanceláří, které měl magistrát nasmlouvané. Osobně jsem ani dalším externím advokátům, které si město před dvěma lety vysoutěžilo, nenechala zadat žádné úkoly. Zastávám názor, že by si většinu právních věcí mělo město ošetřit samo.

Na které případy jste měla vy i Karlovaráci zcela jiný názor než například KOA? V čem jste třeba museli přece jenom ustoupit a kdy se vám podařilo názor prosadit?
Nevnímám politiku jakousi mužskou optikou, že jde o nějaký souboj, kde jednou vyhraju já, podruhé někdo jiný. Mám-li na věc jiný názor, ale můj koaliční partner má pro svůj postoj přesvědčivé argumenty, mohu svůj názo změnit a necítím se poražená. Stejně tak příšte zase dokážu já přesvědčit ostatní o jiném pohledu na věc a neberu to jako své vítězství. Na zásadních věcech jsme se zatím dokázali vždy dohodnout.

Karlovaráci měli ambiciózní volební program. Například ucelený systém slev v dopravě, školkovné (pobyt) zdarma, zřízení městských jeslí, rozpočtovou kázeň města, urychlené schválení územního plánu, ucelený systém slev pro Karlovaráky a tak bychom mohli pokračovat. Daří se vám z tohoto programu něco plnit? Případně jaké kroky jste pro jejich zavedení do praxe učinili?
Zatím jsme členy vedení města tři měsíce a také je třeba říct, že v koalici jsou tři různé subjekty, takže u mnohých věcí hledáme všeobecne přijatelnou shodu. Zároven můžu namátkou ukázat, že naplnování našeho programu je i za tuto krátkou dobu vidět. Připravujeme výběrové řízení na společnost zajištující svoz a likvidaci komunálního odpadu, došlo již k dílčím úpravám ceny jízdného u studentů a seniorů, přičemž bychom během našeho působení na radnici rádi dospěli až k avizovanému jízdnému, které vychází na 3 koruny denně. Jak jsem již zmínila, omezili jsme zakázky pro externí advokáty. Teď zrovna se aktuálně zabýváme projektem „startovacích“ bytu. I pomocí nabídky bydlení za regulované nájemné bychom v Karlových Varech rádi udrželi mladé lidi a zastavili tak současný odliv obyvatel města. Půjde-li vše podle našich predstav, měl by takový objekt být hotový již v příštím roce.

Na rozdíl od ANO nemáte v hnutí žádné problémy. Nebo ano?
Ne, žádné problémy nemáme. Volební úspěch se u našich členů nijak negativně neprojevil a naštěstí žádné vnitřní rozpory řešit nemusíme.

Jste vdaná žena, matka malého dítěte a k tomu náměstkyně. Jak všechny nové povinnosti zvládáte?
Podařilo se mi skloubit práci pro město s mojí rodinou, takže určite nezanedbávám ani rodinný život, ani své pracovní povinnosti. Obojí mě navíc velmi naplňuje, takže jsem spokojená po profesní stránce i doma se svými nejbližšími.

Zdroj: Deník, 21. únor 2015