O čem mluvíme

Politické hnutí KARLOVARÁCI

Jako politického nováčka nás důvěra spoluobčanů velmi potěšila…

Milí Karlovaráci,

ve volbách na podzim loňského roku se hnutí Karlovaráci, jako zcela nové uskupení, ucházelo o hlasy voličů a díky nim zaznamenalo mimořádný úspěch a jeho zástupci se stali součástí vedení města. Jako politického nováčka nás důvěra spoluobčanů velmi potěšila, ruku v ruce s ní však přišel i mimořádný závazek. Nabídku účasti ve vládní koalici jsme pečlivě rozmýšleli a akceptovali jsme ji pouze za cenu jasného prosazení základních bodů našeho programu.

O tom, že od svých závazků neustupujeme, se můžete snadno přesvědčit. Ačkoliv jsme ve vedení města jen necelé tři měsíce, mám radost, že se již dostavují první vlaštovky našeho působení. V naší snaze prosadit levnější MHD ve městě jsme učinili první krok, kdy od dubna dojde ke snížení ceny jízdného pro větší část seniorů a mladých lidí. V dalším tlaku na nižší cenu a větší atraktivitu MHD budeme pokračovat.

Město Karlovy Vary je účastníkem mnoha soudních sporů. Jejich analýze a snaze předvídat jejich další vývoj věnuji nemalou část svého času a jsem přesvědčená, že se nám podařilo přiblížit se k úspěšnému mimosoudnímu ukončení prvního z nich. Bude-li akceptována dohoda, kterou připravujeme, skončí náročný dlouholetý spor s velmi nejistým výsledkem a městu bude doplacena podstatná část ceny. Zároveň odpadne riziko, že spor prohrajeme a nezískáme nic.

Osobně mám také radost z plánu, který by se měl realizovat již v příštím roce. Máme vytipovaný objekt, v němž bychom v průběhu následujících měsíců vybudovali první „startovací“ byty pro mladé. I pomocí nabídky bydlení za regulované nájemné bychom v Karlových Varech rádi udrželi mladé lidi a zastavili tak současný odliv obyvatel města. Zabýváme se nyní možností získat na tento záměr dotace a následně bychom se rádi pustili do úprav budovy tak, aby první byty už příští rok sloužily svým nájemníkům.

Přestože narážím často při svém působení na překážky a složité problémy, nechci věci odkládat a pouštím se do práce pro město ráda a s elánem. Vím totiž, že výsledkem může být lepší město pro život každého z nás – Karlovaráků.

JUDr. Hana Zemanová

náměstkyně primátora města