O čem mluvíme

Politické hnutí KARLOVARÁCI

Půdní vestavba pomůže mladým karlovarským umělcům

Politici přicházejí a odcházejí. Mnoho projektů také odchází a mizí společně s nimi. Jsou ale záměry, které jsou natolik hodnotné a cenné, že se je podaří i po desítkách let realizovat. A je to dobře.

V roce 1991 nastoupil na ZŠ ve Šmeralově ulici v Rybářích jako pedagog pan Jindřich Volf starší. Vyučoval na zdejší škole hru na trumpetu a matematiku. Byl to právě on, kdo společně s nadšenými kolegy dokázal vybudovat z běžné základní školy zcela mimořádný projekt s rozšířenou výukou uměleckých předmětů, hudby, výtvarné výchovy a tance.

A právě v hlavě pana Volfa se již tehdy zrodil nádherný nápad vybudovat v půdních prostorách školy velké zkušebny pro mladé karlovarské umělce. Výtvarné ateliéry, hudební zkušebny a sály, to vše se mělo stát důležitým místem, kde měly další generace pedagogů předávat své zkušenosti žákům školy.

Bohužel, jak už to u podobných projektů bývá, odsouvala se realizace z roku na rok a pro svou vysokou finanční náročnost byla nakonec odložena zcela. Na krásný projekt padal prach a zapomnělo se na něj.

Jsem pyšná a jsem moc ráda, že se nám podařilo tento záměr probudit k životu. Město Karlovy Vary plánuje uskutečnit celou akci půdní vestavby v objektu ZŠ Šmeralova. V novém patře budou vybudovány speciální učebny podle původního projektu. Je ovšem nutné záměr upravit podle dnešních požadavků a dnešních norem. Proto jsme se rozhodli provést aktualizaci, která bude probíhat v rámci tohoto roku. V roce 2023 pak bude celá akce zařazena do rozpočtu města Karlovy Vary. Není to ale jediná investice, kterou v budově ZŠ Šmeralova plánujeme. Ještě letos zahájíme generální rekonstrukci fasády objektu, který si to už určitě zaslouží.

Opravdu mne těší, že původní myšlenka pana Volfa se blíží realizaci a karlovarské děti dostanou již příští rok krásné nové učebny, kde budou vyrůstat nové generace umělců. Moc děkuji všem, kteří se na tom podílejí.

Mgr. Štěpánka Steinová