O čem mluvíme

Politické hnutí KARLOVARÁCI

Nový náměstek Vaněk: sepsal jsem 50 bodů, které chci splnit

Zdroj: https://karlovarsky.denik.cz/zpravy_region/novy-namestek-vanek-sepsal-jsem-padesat-bodu-ktere-chci-splnit-20221127.html

Deník: 28.11.2022 

redaktorka: Jana Kopecká

„Prioritou je bytová výstavba a parkovací domy,“ říká Miroslav Vaněk v rozhovoru, kde o sobě hovoří jako o velkém srdcaři, který chce Karlovým Varům věnovat maximum.

Lázeňské město Karlovy Vary má nového náměstka primátorky pro majetek. Stal se jím mnohaletý manažer HC Energie Miroslav Vaněk (Karlovaráci), který je politickým nováčkem. Deník se ho proto zeptal, jaké má plány ve své nové funkci. A zajímal se i o to, zda pro něho realita po nástupu na radnici není přece jen tvrdší, než sám očekával. Karlovy Vary totiž musí totiž počítat s tím, že na některé projekty vůbec nepřijde řada, protože lázeňské město čelí následkům hned dvou krizí. Tu první způsobila pandemie, druhou pak válka na Ukrajině. Na obě doplatily Karlovy Vary, které těží z cestovního ruchu a Rusové patřili dlouhá desetiletí k zásadní klientele, mnohem více než jiná města.

Jste ve funkci teprve pár dnů. Je to hodně velká srážka s realitou?

Určitě bych neřekl srážka s realitou. Náplň práce náměstka primátorky je v mnoha ohledech velmi podobná práci vrcholného manažera v hokejovém klubu. Pracujete s velkým rozpočtem, v obou případech napjatým, jste pod neustálým drobnohledem veřejnosti, předkládáte a uskutečňujete vize a cíle. Jen procedura naplňování cílů je odlišná. Manažerské rozhodnutí můžete začít realizovat okamžitě, to politické má jasně stanovená a legislativou daná pravidla a postupy, a tedy vyžadují více času.

Byl jste přece jen desítky let u hokeje, nyní spoluřídíte město. V čem konkrétně jsou si obě profese společné?

Je toho mnoho. Jedná se o práci s rozpočtem, jeho hospodárném využívání, krátkodobé, střednědobé a i dlouhodobé nastavení plánu práce, cílů, v obou profesích jde o řízení organizace, vedení velkého pracovního týmu, manažerskou práci, která vyžaduje stoprocentní nasazení. A právě se stoprocentním nasazením ke své nové pozici přistupuji. Od prvního dne na radnici se jí věnuji opravdu poctivě, omezil jsem veškeré aktivity a soustředím se pouze na plnění veškerých povinností a úkolů, které z pozice náměstka primátorky plynou. K této pozici přistupuji s pokorou, ale plný odhodlání a „budovatelským“ nadšením.

Jaké cíle jste si kladl, než jste přišel na radnici? Jsou stále stejné nebo jste musel svou vizi přehodnotit?

Možná to bude znít jako klišé, ale mým cílem je pracovat naplno ve prospěch města a jeho obyvatel. Jsem velkým srdcařem a patriotem, mám hodně odžito a troufám si říci, že vím, co město potřebuje. Moc se na tu práci těším. Sám pro sebe jsem si sepsal padesát bodů, které bych rád během čtyřletého volebního období uskutečnil. Nepopírám, že ke své politické etapě života přistupuji i s určitou naivitou a uvědomuji si, že budu rád, když se mi z těch padesáti bodů podaří naplnit třeba deset. Ale i za to budu šťastný.

Dostal jste na starosti městský majetek v době velké finanční krize. Co považujete v tomto sektoru aktuálně za největší problém?

Jako vždy a všude, i ve správě majetku jsou peníze vždy až na prvním místě. Nedostatek financí je samozřejmě největší problém. Na ideální správu, údržbu, opravy a zhodnocování ohromného množství majetku město nikdy nebude mít dostatek peněz. Už jsem absolvoval inspekční cestu po většině nemovitostí, které má město v majetku a správě, nyní je třeba rozvážně a realisticky stanovit priority. Je to vlastně podobné, jako když se staráte o vlastní dům a byt. Musíte řešit havarijní stav, následně se zaměřit na opatření, která zajistí energetickou úsporu, méně náročnou a nákladnou údržbu a podobně. Opravovat a dobře spravovat majetek je samozřejmost, ale určitě bychom měli také investovat do nového majetku, nových projektů.

Mohl byste jmenovat témata, která osobně považujete za prioritní?

Mezi prioritní témata jednoznačně řadím bytovou politiku. Je třeba co nejdříve zapracovat na tom, abychom začali stavět družstevní byty, abychom zrekonstruovali nemovitosti, ve kterých mohou vzniknout nové nájemní byty. S družstevní výstavbou počítáme v drahovické Krokově ulici, kde by mohlo vzniknout více než 384 bytových jednotek, nájemní bydlení plánujeme vybudovat přestavbou někdejšího domu s pečovatelskou službou v ulici Závodu míru ve Staré Roli, bývalé školky ve Východní ulici a rekonstrukcí ubytovny Drahomíra.

Dalším velkým a z mého pohledu důležitým tématem je udržet podporu sportu a kultury, kterou jsme jako hnutí Karlovaráci před volbami deklarovali, stejně jako rozšiřování parkovacích kapacit pro obyvatele města a výstavbu parkovacích domů poblíž návštěvnicky atraktivních lokalit města. Rád bych se věnoval vylepšení a zatraktivnění areálu Meandru Ohře. Stejně tak bych chtěl dále rozvíjet a vylepšovat areál Rolava. Už pracujeme na změně napouštění vodních ploch, abychom zajistili kvalitnější a čistější vodu pro koupání. Mým snem je vybudování nerezového brouzdaliště s herními prvky s čistou vodou pro malé caparty s maminkami, protože to jednoznačně na Rolavě chybí.

Dalším projektem s velkou prioritou je nová zahrádkářská kolonie, která by mohla vzniknout ve Staré Roli pod jezdeckým areálem, na jejíž realizaci bych chtěl úzce spolupracovat se zahrádkářským svazem. Takových projektů a témat je celá řada, ale samozřejmě respektuji fakt, že na radnici pracujeme v koalici a že musíme s partnery hledat shodu a kompromisy, protože každý z nás má své vize a své priority. Rozhodně jsme v rámci koalice ve shodě na dořešení nechvalně známého torza U Koníčka v Rybářích.

Je u všech vámi vytyčených cílů reálná jejich realizace během nadcházejícího čtyřletého období?

Byl bych snílek, kdyby byla reálná. Samozřejmě stojím nohama pevně za zemi, ale udělám všechno pro to, aby se jich povedlo co nejvíce, ať už zrealizovat, nebo alespoň připravit pro další období a případného nástupce, aby měl na co navazovat. Rozhodně nechci, aby tu po mě za čas zbyla jen prázdná skříň. Byl bych rád, aby byla plná zajímavých projektů.

Do kterých věcí se chcete pustit nejdříve?

Perfektní zmapování veškerého majetku, stanovení priorit, plánu opravy a údržby je bezpochyby prvotní úkol. Jako jednoznačně největší priorita je už zmiňovaná Krokova ulice a 384 družstevních bytů.

Až bude podzim roku 2026, co vám bude stačit, abyste byl spokojený v rámci svých předsevzetí náměstka primátorky?

Spokojený budu, když budou dokončeny alespoň tři velké projekty, o kterých jsem hovořil, tedy Krokova ulice, rozšíření aktivit a zatraktivnění areálu Meandru, nové zahrádky. Nesmírně rád bych byl, aby se nám v rámci koalice povedlo během tohoto volebního období vybudovat minimálně jeden, nebo raději dva parkovací domy, aby se nám podařilo zklidnit dopravu v nejcennějším centru města. A zmínit musím i Alžbětiny lázně, u kterých musíme nutně najít cestu k tomu, aby byly provozuschopné bez tučných dotací města. Místo toho bychom rádi pokračovali v investicích do stavebního a technického stavu a vybavení tohoto ojedinělého a pro město významného objektu.