O čem mluvíme

Politické hnutí KARLOVARÁCI

Pavel Bouška: Proč budu hlasovat NE v místním referendu

Zdroj: https://karlovarsky.denik.cz/zpravy_region/pavel-bouska-proc-budu-hlasovat-ne-v-mistnim-referendu-20230110.html

Obyvatelé Karlových Varů budou při prvním kole 13. a 14. ledna prezidentských voleb rozhodovat v referendu o budoucnosti Vřídelní kolonády. Zasloužil se o to aktivista Ota Řezanka a právník Ronald Němec. Rozhovor s ním, který nedávno zveřejnil Deník, vyvolal mnoho ohlasů. Jeden z nich poslal i Pavel Bouška.

Karlovarští občané mohou při prvním kole prezidentských voleb zároveň hlasovat v místním referendu a rozhodovat v otázce, zda chtějí nechat zbourat stávající Vřídelní kolonádu a nahradit ji replikou kolonády litinové dle návrhu ateliéru pánů architektů Fellnera a Helmera z konce devatenáctého století.

Úvodem mých úvah bych rád předeslal, že bych byl velice rád, kdyby Karlovy Vary byly nádherným a slavným městem s unikátními architektonickými prvky. A rozhodně nejsem příznivcem brutalismu, tedy stylu, ve kterém je stávající Vřídelní kolonáda postavena. Ale…

Stavba Vřídelní kolonády dnes stojí, její předpokládaná životnost byla v době výstavby (sedmdesátá léta 20. století) přibližně 80 let. Pod budovou je nově opravená technologie k čerpání vřídelní vody. Její opravu se nám (společně s nám. ing. Bursíkem, dr. Vylitou a ing. Hamplem) podařilo v minulém volebním období prosadit po dlouhých „bojích“ a diskusích na zastupitelstvu města. A výtrysk Vřídla byl přesunut zpět z venkovních prostor do výtryskové haly. Tato investice by s výstavbou repliky v podstatě přišla vniveč.

Odhadovaná cena repliky (a replika zůstane navždy replikou, nikdy to nebude originál) je celkově cca 1,0-1,5 miliardy korun. Jsem dlouholetým členem finančního výboru města a již teď vím, že pro karlovarský rozpočet by to byla neřešitelná rána.

Pokud by tedy v referendu zvítězila odpověď ANO, chceme jako občané zbourat kolonádu stávající a postavit repliku z litiny, bude to závazné rozhodnutí pro zastupitelstvo města. A já se ptám, co z toho vyplývá?

– Připravit financování celé akce

– Začít s přípravou dokumentace k bourání a k výstavbě

– Zajistit geologický průzkum tak, aby výše uvedená činnost (pokolikáté již?) neohrozila samotný vývěr Vřídla

– Sehnat odpovědnou a zkušenou firmu, která „umí“ pracovat s litinou (a těch je v republice asi jako géniů v pomocné škole nebo kosmonautů v Evropě)

Pokud by tak vedení města, rada města nebo zastupitelstvo města neučinilo, stále by nad nimi visel Damoklův meč žaloby, že neplní rozhodnutí místního referenda. A zde je ono „jádro pudla“. Máme zastupitelskou demokracii a občané si zvolili své zástupce, kteří by měli zodpovědně a čestně rozhodovat o tom, co se ve městě děje, jaké a za kolik jsou pro občany města k dispozici služby, akce, stavby. A najednou by skupina nezvolených, z nichž někteří neúspěšně kandidovali v místních volbách, na základě zorganizovaného referenda mohli začít „obchodovat“, lépe řečeno vydírat stylem – my tu žalobu nepodáme, ale vy musíte udělat, prohlasovat, zařídit (laskavý čtenář nechť si doplní libovolné infinitivy v tomto slova smyslu) to a to. V tu ránu je po zastupitelské demokracii. A možným řešením je rezignace – vedení, rady, zastupitelů. Nové volby, noví odvážlivci, kteří se pokusí úvest v život stavbu repliky. A druhým, stejně špatným řešením je začít shánět finance. Samozřejmostí by byl pokus o dotace, nicméně ani ty by nebyly ve stoprocentním plnění. Takže město by bylo nuceno zdražit veškeré služby ve městě (např. místní dopravu, parkování), poplatky apod. Nakonec by vše zaplatil sám v referendu hlasující i nehlasující karlovarský občan.

Proto budu účasten místního referenda o replice litinové kolonády a budu hlasovat NE. Vím, co říkám. Nehlasuji srdcem, hlasuji rozumem. Přece nikdo z nás nechce město Karlovy Vary zadlužit do budoucna na mnoho desetiletí, přece nikdo z nás nechce „drahé“ Karlovy Vary. Díky.

Pavel Bouška