O čem mluvíme

Politické hnutí KARLOVARÁCI

Náplavka je dokončena.

Náplavka Ohře začíná sloužit veřejnosti. Mezi řekou a současnou stezkou vznikla nová mlatová cesta.

Na ní navazují různorodé relaxační zóny jako třeba pláž, víceúčelové hřiště, vodní prvky pro děti, plochy pro občerstvení, venkovní cvičební stroje, místa pro grilování.

Na několika místech vznikl přístup k řece přes navržené betonové prvky, schodiště a podesty. Před loděnicí se napojila stávající cyklostezka navazující na budoucí úsek cyklostezky k Ostrovskému mostu. 

Náplavka propojí centrum města s volnočasovým areálem Meandr Ohře. Plocha nyní dostala novou funkci, která podle vedení města zaujme a lidé budou na náplavku rádi chodit relaxovat, odpočívat nebo i sportovat.

Úprava náplavky stála 37,6 milionu korun bez DPH. Zhotovitelem náplavky Ohře byla firma VIDEST s.r.o.