O čem mluvíme

Politické hnutí KARLOVARÁCI

Medicína trochu jinak

Rozhovor s MUDr. Pavlem Bouškou.

Počítač chybu nedělá, chybu do něj vnáší člověk, proto je algoritmizace, tedy vlastně programování, tak zajímavé, proto jej také považuji za tu nejčistší duševní práci.

Pane doktore, vy pracujete jako lékař, radiodiagnostik. Co Vás k tomuto oboru přivedlo?
Původně jsem chtěl pracovat na oddělení nukleární medicíny, tedy také v lékařské diagnostice. K tomuto oboru mě přivedla kombinace vystudované medicíny a láska k počítačům, avšak tehdejší ředitelka Nemocnice s poliklinikou v Karlových Varech – pohybujeme se v osmdesátých letech minulého století – mi sdělila, že obor nukleární medicíny má připravený pro někoho jiného, nechť se porozhlédnu jinde. Pan primář Vítovec na RTG mne přesvědčil, že jediný správný obor v medicíně jest právě a pouze rentgen (dnes radiodiagnostika), neboť vidí všem ostatním kolegům pod prsty – nabízí diagnozu a posléze vidí výsledky léčení.

Sám jste se zmínil, že jste zamilován do výpočetní techniky, trvá vztah i dnes?
Samozřejmě! Rád se obklopuji vším, co má v sobě nějaký procesor. A nutím k tomu i své okolí nejen v práci, leč i své nejbližší (smích).

Takže jste pouze uživatelem…
Nikoliv, již ve svých čtrnácti letech – tehdy jsem od strýce obdržel příručku jazyka Basic – jsem se zamiloval do programování. Totiž: počítač chybu nedělá, chybu do něj vnáší člověk, proto je algoritmizace, tedy vlastně programování tak zajímavé, proto jej také považuji za tu nejčistší duševní práci.

A co programujete?
Za svůj největší výtvor považuji digitalizační program pro zpracování analogového obrazu. V devadesátých letech pracovala většina lékařských přístrojů s analogovými obrazovkami, mnozí si jistě vzpomenou na staré televize. Obrazový signál jsem převedl pomocí příslušného hardware do počítače a napsal jsem aplikaci (program), která tento digitalizovaný obraz uměla zpracovávat, archivovat, levně vytisknout jako obrázek apod. Sám jsem ji léta využíval na svém oddělení.

Co bylo s programem dál?
Aplikaci využilo několik mých kolegů, připravoval jsem se i na to, že ji komerčně nabídnu, avšak jednoho dne jsem se na výstavě zdravotní techniky v Praze s celým algoritmem pochlubil u nejmenované firmy a ejhle – tato dnes velmi bohatá firma dodnes nabízí… Ale, darmo mluvit – alespoň se mohu věnovat medicíně a ne obchodu (smích).

To Vám to není líto?
Není. Psal jsem si občas nějaké aplikace pro vlastní potřebu, třeba pro naše radiodiagnostické oddělení, dnes se ve svém volnu věnuji spíše zpracování dat nejen v medicíně, ostatně analýzu dat jsem se svého času po ukončení medicíny studoval I na ČSAV v Praze.

A co Vám programování přineslo?
Neskromně se domnívám, že schopnost systémového řešení, byť i komplikovaných problémů. A to je jedna z věcí, se kterou bych chtěl pomoci v rámci Zastupitelstva v Karlových Varech.