O čem mluvíme

Politické hnutí KARLOVARÁCI

Lada Macečková by se ráda věnovala maminkám i po porodu. VZP ji už deset let odmítá

Lada Macečková je milá a usměvavá blondýnka. Budoucím maminkám v Karlových Varech pomáhá v kurzech před porodem, je při porodu a ráda by jim péči věnovala i po narození dítěte. Jenomže tady narazila. Všeobecnou zdravotní pojišťovnu (VZP) už deset let žádá o uzavření smlouvy, která by jí umožnila se o maminky starat i po porodu.

„Rozsah péče žádám pro Karlovy Vary a okolí, s pracovním úvazkem 0,8. Já jsem sice registrovaná jako soukromá porodní asistentka a od října 2004 mám zahájenou činnost na primární ambulantní a domácí péči o ženu a dítě. Ale bez tohoto minimálního úvazku se o maminky starat po porodu nemohu. VZP se mnou smlouvu stále odmítá uzavřít, ačkoliv novorodičky mají na poporodní péči nárok a ve zdejším regionu chybí,“ vysvětluje Lada.

Naposledy obdržela záporné stanovisko VZP letos 20. května. „Vámi požadovaná péče je pro pojištěnce VZP dostatečně zajištěna stávající sítí smluvních poskytovatelů zdravotních služeb v odbornosti gynekologie a porodnictví,“ odepsala jí ředitelka pobočky VZP v Plzni. Jenomže většina maminek na Karlovarsku ani neví, že mají na poporodní návštěvy asistentky nárok. „Ale i kdyby tuto službu chtěly, asistentka bez smlouvy s VZP je navštívit nemůže,“ vysvětlila Lada Macečková.

„Speciální výkon, který je požadován (návštěva těhotné nebo matky v šestinedělí ženskou sestrou), mají v Karlových Varech a okolí nasmlouvaný čtyři smluvní zdravotnická zařízení poskytující péči v odbornosti gynekologie,“ stojí ve vyjádření VZP. „Opakovaně jsme ověřili i u ambulantních gynekologů, zda je potřeba zajistit tuto péči dalším smluvním partnerem. Mohu jednoznačně konstatovat, že péče o naše pojištěnky je plně zajištěna dostatečnou sítí poskytovatelů. Neevidujeme žádné informace nebo stížnosti ze strany pojištěnců na nedostatky v zajištění péče,“ dodal mluvčí VZP Tichý.

Maminky protestují

Za Ladu Macečkovou se ale postavily maminky, které její péči velmi chválí.

„Jsem budoucí matka, nyní v devátém měsíci těhotenství, a vzhledem k tomu, že je mi 33 let, pohybuje se kolem mne mnoho maminek. Proto jsem si vědoma toho, jak náročné je pro čerstvou maminku období šestinedělí a jak fyzicky a především psychicky složitý je návrat takové maminky z porodnice. Na internetu jsem se dočetla, že po propuštění z porodnice mne doma může navštívit porodní asistentka, která zodpoví všechny mé otázky, poradí a prakticky ukáže, jak se o miminko i o sebe správně starat. Především mne zaujalo, že tato péče je poskytována v domácím prostředí a je hrazena zdravotními pojišťovnami na základě poukazu potvrzeného lékařem,“ uvedla například Andrea Duchková, která už od pátého měsíce těhotenství navštěvuje cvičení pro těhotné a nyní i předporodní kurz.

Proč VZP odmítá uzavřít potřebnou smlouvu s tak kvalitním odborníkem, jako právě paní Lada Macečková je…? A. Duchková

„A ten, jako jediná u nás v Karlových Varech, vede paní Lada Macečková porodní asistentka. Obrátila jsem se proto přímo na ni s dotazem, kdo v našem kraji mi tuto péči může poskytnout a tím mi celou tuto pro mne novou a nelehkou situaci ulehčit tak, jak je obvyklé v zahraničí. Bylo mi sděleno, že na tuto péči mám skutečně nárok, ale bohužel mi ji nemůže zajistit ona, jelikož jsem pojištěnkou VZP, s níž nemá uzavřenu potřebnou smlouvu na odbornost 921- porodní asistentka, ačkoliv o její uzavření VZP již několik let žádá,“ doplnila Andrea Duchková. Proto se pokoušela zjistit informace i u svého gynekologa, která zařízení v Karlových Varech pro novopečené maminky tuto péči zajišťují. „Ale bezúspěšně. Byla bych proto velice ráda, kdyby mi někdo pomohl zodpovědět otázku, na koho (na které zařízení v Karlových Varech) se jako pojištěnka VZP po návratu z porodnice mohu obrátit…“

Ona sama se osobně domnívá, že kontrola zdravotního stavu matky po porodu, ale především rada odborníka, jak se starat v prvních dnech po propuštění o miminko, je pro oba nesmírně důležitá. „A proto neumím pochopit, proč taková pojišťovna jako VZP odmítá uzavřít potřebnou smlouvu s tak kvalitním odborníkem, jako právě paní Lada Macečková je, která by se navíc pro nás maminky rozdala…,“ žasne budoucí maminka.

Zdroj: Deník ze dne 20.9.2014