O čem mluvíme

Politické hnutí KARLOVARÁCI

Městská hromadná doprava pro děti školou povinné a všechny seniory

Městská hromadná doprava pro děti školou povinné a všechny seniory za
1,-Kč denně, ostatní budou jezdit za 3,- Kč denně. Každému Karlovarákovi ušetříme 3.200,- Kč ročně.

Karlovaráci se rozhodli na základě mnoha podnětů od karlovarských občanů výrazně snížit cenu za přepravu městskou hromadnou dopravou (MHD). Město Karlovy Vary v roce 2013 přispělo dopravnímu podnik (DP) formou jednorázové dotace z rozpočtu města ve výši 70 mil Kč, přičemž tržby DP byly ve výši přibližně 58 mil Kč. V současné době má DP 18 tisíc předplatitelů síťových jízdenek, z toho je 8 tisíc dětí školou povinných a seniorů. Alarmující je ale fakt, že má DP  v roce 2014 výrazný pokles cizinců a občanských pasů o více než 6%!

V případě snížení jízdného MHD na 1,-Kč denně pro děti, seniory a 3,- Kč pro ostatní ušetří více než 10 tisíc Karlovaráků nejméně 1.500,- Kč. Odborníci na MHD ze zkušenosti z jiných měst v ČR předpokládají, že si lidé v případě výrazného snížení cen jízdného budou kupovat více občanských pasů a tím by se ztráta výrazně snížila. Podmínkou, aby si mohl cestující koupit na den občanský pas za 1,- Kč (děti, mládež a senioři) a 3,- Kč (ostatní) bude trvalý pobyt v místě a bezdlužnost vůči městu Karlovy Vary, což výrazně omezí problémové pasažéry.

Některá města již pozitivně otestovala bezplatný provoz MHD. V Třeboni je od roku 2011 zavedena bezplatná přeprava, přičemž využívanost MHD stoupla do roku od zavedení na dvojnásobek. Od března 2011 je také zavedena bezplatná doprava v šedesátitisícovém Frýdku-Místku. ,,Během tří let stoupl počet cestujících o 50% a doprava v centru města polevila. Do projektu přistupují okolní obce, koncem srpna 2014 jich bude osmnáct,“ říká Jana Širc, realizátor projektu MHD zdarma ve  Frýdku-Místku. V Tallinu, kde zavedli dopravu zdarma loni, klesla automobilová doprava až o 20%. Díky tomu, že je jen pro rezidenty, se do města začaly hlásit k pobytu tisíce lidí, což téměř vyrovnalo propad v tržbách z jízdného. Podle odborníků na MHD měst, jež zlevňují jízdné v MHD, ve světě přibývá.

MHD obvykle z větší části dotuje město. Dotace se má podle Zákona o silniční dopravě provádět formou úhrady takzvané prokazatelé ztráty, do níž je započítán i přiměřený zisk dopravce. Tržby z jízdného obvykle pokryjí čtvrtinu až polovinu nákladů. V případě realizování našeho karlovarského projektu spočítali odborníci, že roční výpadek v rozpočtu dopravního podniku bude kolem 18 mil Kč.

Chybějící prostředky Karlovaráci najdou v rozpočtu města,např. v omezení služeb externích právníků, cca 20 mil Kč, nebo přesunem prostředků v rozpočtu měst. Každý rok zastupitelé schválí více než 100 rozpočtových opatření v desítkách miliónů korun. Schvalovat budeme jen ta neodkladná rozpočtová opatření, tím budeme výrazně šetřit finanční prostředky města.

MUDr. Josef März