O čem mluvíme

Politické hnutí KARLOVARÁCI

Všichni jsme karlovaráci

Každý odrostlejší  karlovarák ví, že obyvatel s několikageneračními rodinnými kořeny je tady z historických důvodů spíše poskrovnu.  Na druhou stranu je tu nesmírné bohatství kulturního dědictví vytvořeného komunitami či jedinci různých národností.

Snad právě proto je každý, tedy i můj pokus o dotváření našeho společného města do takové podoby, aby poskytovalo vše, čeho je člověku zapotřebí k vedení smysluplného života, hoden alespoň krátké pozornosti. A tak mi ji prosím věnujte.

Celý profesní život jsem zasvětil stavařině. Více než většina jiných jsem byl proto povinen všímat si životnosti jednotlivých budov a prostoru, který tvoří, i toho, kterým jsou obklopeny. A dělal jsem to rád.  Jak jinak postihnout otisk všech vlivů, kterým je město vystaveno. Když svou pozornost soustředím, vnímám i určitou mrtvolnost.  Je hmatatelněji přítomna tam, kde již nejsou spokojeni občané s podmínkami bydlení nebo podnikatel é s návratností svých investic.  Jenže i Ti, kteří jsou iniciativní, obětaví a tolerantní, po určitém čase mohou ztrácet trpělivost. Vědí, že bychom měli pomoci my, politicky angažovaní. A já bych si přál, aby jen nečekali, ale se i dočkali. Například nového Územního plánu Karlových Var. Tento dokument se připravuje a projednává již mnoho let. Už to samo o sobě je velkým problém vzniklým mimo jiné tím, že je nutné najít konsenzus mezi názory zastupitelů města, projektanty urbanisty a dotčenými orgány státní správy a přitom dodržet postupy stanovené stavebním zákonem. Na pozadí toho všeho město samo nespí, ale vyvíjí se v rámci možností stanovených územním plánem platným a novelizovaným řadou změn.  Délka pořizování nás zároveň vystavuje riziku, že v tom dokumentu povlečeme zastaralost náhledu. Všichni si jistě všímáte, že jsme svým způsobem městem odřezaným, obhajoba odsouvání dostavby kvalitního dopravního spojení s Prahou přinesla více negativních než pozitivních konotací, než jsem si kdy troufal domyslet. Musíme se tedy snažit více tlačit zdola a přetvářet svoje lokální podmínky tak, abychom uměli zaujmout a uspokojit svoje občany i volný kapitál. Jsme s pořizováním nového územního plánu ve fázi před jeho veřejným projednáním.  Záleží mi na tom, abychom ho prostřednictvím státní správy bez dalších tahanic a zbytečných časových prodlev dovedly do konce.  Regulace tohoto návrhového dokumentu byly mnohokrát protřeseny, mantinely od dotčených orgánů jsou známé. Neváhejme tedy a uveďme v život nové podmínky, ty staré nejsou nefunkční, ale neodpovídají legislativnímu rámci, jakkoli  nahlížíme kriticky, strategickým vizím ani očekáváním většiny občanů či podnikatelů.  Zároveň nepodceňme dopravní strategie pro rozvoj města, protože doprava je jeho krví a bude-li byť dílčím, ale podstatným způsobem nefunkční, bude trpět celé město. Máme řadu odborných podkladů, dopravní průzkum, dopravní analýzy a studie.  Je tedy nejvyšší čas, abychom vytěžili ze slepých uliček, do kterých jsme se dostali a bez hrubých chyb obhájili místo pro koncentrovaný dopravní terminál.

Nenuťme občanům polovičatá řešení, která mohou být ve výsledku fatálně špatná, bez smysluplného propojení všech druhů dopravy a vyřešení dopravy v klidu. Předkládejme jim úplné analýzy, které nás dovedly a budou vést k našim rozhodnutím. Nic podstatného nesmí být opomenuto. Každá větší chyba při řízení firmy mě bolela a vypěstoval jsem si velkou odolnost, ale hlavně ponaučení. Lidé s oblibou říkávají, že nám vládnou elity, které s námi nic nespojuje. Udělejme společně všechno pro to, aby nám tato lokalita, již obýváme, nemizela pod nohama a v konečném důsledku nerostl počet těch, kteří z ní musejí uniknout, protože jejich smutek nebo hněv by se snesl na naše hlavy.

Josef Kopfstein