O čem mluvíme

Politické hnutí KARLOVARÁCI

Letní kino. Nostalgie vítězí nad rozumem.

Provoz letního kina v Karlových Varech, jehož návštěvnost tolik závisí na počasí, je snad nejrizikovějším podnikáním v oblasti promítání filmů. Ve zdejším kině se od doby distribuce filmů v digitálním formátu promítalo pouze výjimečně, poslední projekce se uskutečnila před několika lety. A i k jiným účelům bylo využíváno sporadicky. Samotný stavebně technický stav letního kina je špatný, areál je nevyužitý a město zajišťuje jen nezbytnou údržbu. Na případnou rekonstrukci by bylo potřeba vynaložit mnoho milionů korun.

Tento „socialistický pomník“ postavený v přírodním parku v samé blízkosti historické budovy Poštovního dvora je již dlouhodobě za svým zenitem. Přesto se najdou lidé, kteří by chtěli využít prostředky města na jeho rekonstrukci. Osobně se domnívám, že v tomto případě nostalgie vítězí nad rozumem a spousta obyvatel města pouze ráda vzpomíná na časy, kdy trávili romantické večery v letním kině. To bylo ale před čtyřiceti lety a doba se hodně změnila. Životní styl, vyšší pracovní zaneprázdněnost, nepřeberné možnosti využití volného času, ale zejména masivní nástup televize a počítačů – to vše vedlo k prudkému snížení zájmu a návštěvnosti nejen letních kin.

O rekonstrukci toho karlovarského přemýšleli zastupitelé města v roce 2009. V  té době chtěli kino přebudovat na přírodní amfiteátr, který měl být začleněn do zelené zóny a navazovat tak na vedlejší přírodní park. K tomuto záměru bohužel nikdy nedošlo, naopak se letní kino z iniciativy aktivistů v akci „Z“ opravilo do současné podoby. Ani barevné lavičky ale nedokázaly přesvědčit obyvatele města k pravidelným návštěvám a areál dále pustl, až na pár sporadických akcí „nežil“. Současné vedení města proto oprášilo studii volnočasového areálu Rolava z roku 2016 a prověřuje možnost umístění nového přírodního amfiteátru s omezenou kapacitou diváků na Rolavě. Tento areál je dobře dostupný ze všech částí města a výhodou je také již vybudované kvalitní zázemí a parkování.

Hlavním cílem studie amfiteátru na Rolavě by mělo být vytvoření zajímavého přírodního prostoru, který poskytne vynikající podmínky pro všechny milovníky kultury a společenských akcí. Amfiteátr má být situován do svahu pod železniční tratí tak, aby svým provozem co nejméně omezoval obyvatele okolní zástavby. Během letošního kulturního léta budou provedeny hlukové studie, rádi bychom na toto téma uspořádali i jednání s místními obyvateli. V budoucnu by nový moderní amfiteátr na Rolavě mohl plně nahradit zchátralé letní kino v lázeňské části města.

Josef Kopfstein