O čem mluvíme

Politické hnutí KARLOVARÁCI

Karlovaráci podporují projekt náplavky v Tuhnicích.

Karlovy Vary dokončují projektovou dokumentaci, která řeší dílčí úseky podél řeky Ohře v centru Karlových Varů.  Jedná se přibližně o 1,7 kilometru dlouhý úsek. Tamní cyklostezka již má nový povrch a bude navazovat na připravovanou propojku mezi Tuhnickou lávkou a meandrem řeky Ohře.

Prostřednictvím nové náplavky se zpřístupní území mezi Tuhnickou neboli Plynárenskou lávkou a Chebským mostem. Vedení města se proto soustředí na přetvarování břehů tak, aby lidé mohli k vodě, mohli žít společně s řekou a mohli ji vnímat jako samozřejmou součást veřejného prostoru. Doposud byla řeka Ohře v Karlových Varech špatně přístupná, neb z jedné strany je oddělená průtahem města a z druhé strany železniční tratí. To by se ale mělo v příštím roce změnit.

„Nejlepší způsob, jak si v létě odpočinout od sluncem rozpáleného města bude procházka ve stínu stromů podél řeky Ohře na náplavce“, říká radní Jakub Novotný.

Nový prostor by měl být určen pro všechny, měl by sloužit především k volnočasovým aktivitám nebo jako oddychová a relaxační zóna. Náplavka bude rozdělena do několika částí, v kterých si každý najde to své. V připravované studii se věnujeme i zdánlivým maličkostem jako jsou například konkrétní vstupy do vody či kde a jakým způsobem by se měly udržovat břehy řeky Ohře.