O čem mluvíme

Politické hnutí KARLOVARÁCI

Kontejnery na objemný odpad přistavíme do ulic v dubnu a květnu

zdroj: MMKV 16.2.2023

Velkoobjemové kontejnery budou letos k dispozici obyvatelům města v průběhu čtyř sobot v dubnu a květnu. Stejně jako v loňském roce půjde o jediný svoz objemného odpadu prostřednictvím kontejnerů. I nadále je ale k dispozici takzvané Odpadové taxi, které provozují Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary (LLPKV). Za příznivý poplatek odveze odpad větších rozměrů přímo od domu.

Do velkoobjemových kontejnerů nově nepatří dřevo a dřevní odpad, tedy například dřevěný nábytek, OSB desky, laminové dřevotřískové desky apod. V termínech svozu jej ale budou moci obyvatelé města odkládat na stanovištích nádob, odkud jej budou pracovníci LLPKV svážet na městskou kompostárnu k recyklaci. Dřevní odpad je nutné odkládat rozložený

Velkoobjemové kontejnery budou rozmisťovány v jednotlivých městských čtvrtích od druhé poloviny dubna až do půlky měsíce května. K dispozici budou vždy v sobotu od 8 do 15 hodin. Pokud budou v průběhu dne naplněny, poskytovatel služby zajistí jejich vyvezení a opětovné přistavení.

Přesný harmonogram a seznam stanovišť je ke stažení níže nebo na stránce odpadů (zde: https://mmkv.cz/cs/harmonogram-rozmisteni-vok-duben-kveten-2023).

Do velkoobjemových kontejnerů lze odložit:

komunální odpad, který pro své rozměry či hmotnost nelze odkládat do běžných sběrných nádob na směsný komunální odpad, a který není nebezpečným odpadem (starý čalouněný nábytek, koberce, lino atd.)

Do velkoobjemových kontejnerů NELZE odložit:

pneumatiky, nebezpečné odpady vč. jejich obalů (barvy, oleje, autobaterie apod.), vyřazené elektrozařízení (lednice, pračky, TV, PC, monitory, zářivky apod.), bioodpady, stavební a demoliční odpad, dřevní odpad vhodný k recyklaci*.

*Dřevní odpad vhodný k recyklaci je možné odkládat v rozloženém stavu vedle kontejnerů, a to dle pokynů dohlížející osoby u konkrétního stanoviště. Od ledna letošního roku neumožňuje platná legislativa skládkování tohoto odpadu, a proto bude svážen valníkovým vozidlem přímo do sběrného dvora ve Staré Roli, Žižkově ulici.

*Dřevním odpadem vhodným k recyklaci se rozumí např. laminované dřevotřískové desky, dřevotřískové desky lakované nábytkovými laky, nábytek z masivního dřeva nebo z dřevotřískových desek (regály, komody, kuchyně), OSB desky, plovoucí dřevěné podlahy z masivního dřeva, přepravky, bedničky od ovoce, povrchově neupravené aj.