O čem mluvíme

Politické hnutí KARLOVARÁCI

Koaliční smlouva 2022-2026.

Politické hnutí Karlovaráci (KVC) podepíše v pondělí dne 24.10.2022 koaliční smlouvu na volební období 2022 – 2026, čímž deklaruje svou vůli převzít společnou odpovědnost za čtyřletou správu města Karlovy Vary a jeho rozvoj.

Koaliční smlouva bude uzavřena mezi hnutím ANO 2011, které ve volbách do Zastupitelstva města Karlovy Vary získalo čtrnáct mandátů, hnutím Karlovaráci se ziskem pěti mandátů a koalicí SPOLU se ziskem čtyř mandátů.

Uzavřená Koaliční smlouva upravuje personální obsazení Rady města Karlovy Vary, principy obsazení a fungování výborů Zastupitelstva města Karlovy Vary a fungování komisí Rady města Karlovy Vary, principy vzájemné spolupráce smluvních stran a zásady řešení sporů vzniklých při naplňování této koaliční smlouvy.

Z koaliční smlouvy vyplývá, že:

 • Primátorkou města Karlovy Vary bude paní Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA (hnutí ANO 2011).
 • Prvním náměstkem primátorky města Karlovy Vary bude pan Mgr. Tomáš Trtek, (hnutí ANO 2011).
 • Náměstek primátorky města Karlovy Vary bude pan Martin Dušek, (hnutí ANO 2011).
 • Náměstek primátorky města Karlovy Vary bude pan Miroslav Vaňek, (hnutí Karlovaráci).
 • Uvolněným členem Rady města Karlovy Vary bude pan Ing. Petr Bursík, (koalice SPOLU).

Rada města Karlovy Vary bude složena z devíti členů při zastoupení smluvních stran v poměru ANO 2011 6 členů, hnutí Karlovaráci 2 členi, koalice SPOLU 1 člen. 

Nová koalice (ANO 2011, Karlovaráci, SPOLU) se zavazují v krátké době zpracovat Programové prohlášení Rady města Karlovy Vary na základě volebních programů koaličních stran a společných programových priorit.

V rámci programového prohlášení Rady města Karlovy Vary se budou Karlovaráci snažit prosadit zejména následující body našeho volebního programu:

Dostupné bydlení:                                                                                                                            

 • Podpoříme výstavbu družstevních bytů v Krokově ulici v Drahovicích.                                                         
 • Podpoříme rekonstrukci ubytovny Drahomíra na moderní startovací byty.                                          
 • Podpoříme výstavbu 60 nájemních bytů ve Východní ulici v Drahovicích.

Vzdělání:

 • Podpoříme myšlenku vysokého školství na území města, zejména oborů, které přispějí k rozvoji města Karlovy Vary.
 • Naším cílem je, aby všechny školy na území města měly vysokou kvalitu, vhodné zázemí pro děti i učitele a dobré podmínky pro vzdělávání.

Sport a volný čas:

 • Každý rok opravíme jedno školské hřiště.
 • Postaráme se o ekonomické zajištění sportu a budeme hledat další finanční zdroje pro jeho rozvoj. 
 • Budeme usilovat o smysluplné využití bývalého areálu Vodárny v Tuhnicích pro volnočasové aktivity v návaznosti na stávající meandr.
 • I nadále zajistíme rozmanité využití KV Arény a udržíme vyrovnané hospodaření.

Kultura:

 • Karlovarský symfonický orchestr vnímáme jako klíčový kulturní atribut města.
 • Budeme podporovat činnost spolků, malých hudebních klubů a místních pouličních muzikantů.
 • Budeme pokračovat v úspěšné spolupráci s Mezinárodním filmovým festivalem a s Mezinárodní pěveckou soutěží Antonína Dvořáka s důrazem na vytvoření podmínek odpovídající významu těchto prestižních akcí.
 • Bude dál město pracovat s tématem UNESCO.

Doprava a čistota:

 • Využijeme studii dopravy v klidu s návazností na výstavbu parkovacích domů i na sídlištích.             
 • Udržíme Městskou hromadnou dopravu pro děti, mládež do 19 let a seniory nad 65 let zdarma, pro další obyvatele Karlových Varů pak zlevnění jízdného.

Vize:

 • Budeme rekonstruovat pěší cestu od GH PUPP směrem ke galerii umění včetně prostranství před galerií.
 • Budeme podporovat rekonstrukci prostranství a náplavky před hotelem Thermal.
 • Prosadíme výstavbu nových zahrádek.
 • Zahájíme přípravné práce na rekonstrukci Divadelního náměstí.
 • Dokončíme rekonstrukci Vřídelní kolonády.
 • Budeme podporovat výstavbu nového objektu hvězdárny.
 • Budeme pokračovat v rozvoji areálu Rolava vybudováním nového bazénového centra.

KAM:

 • Zajistíme efektivní řízení kanceláře architektury města.

A další …

Více na www.karlovaraci.cz

Miroslav Vaněk

předseda hnutí Karlovaráci