O čem mluvíme

Politické hnutí KARLOVARÁCI

Odpadové taxi.

zdroj: MMKV

Město Karlovy Vary nabízí obyvatelům novou službu. Odpadové taxi pomůže s odvozem nepotřebného nábytku a jiného objemného odpadu na sběrný dvůr. Je to alternativa ke svozu objemného odpadu, který organizujeme jednou ročně. V tomto případě nejsou občané odkázáni na pevně stanovený termín a mohou si nechat odpad větších rozměrů odvézt přímo od domu. Smyslem je pomoci občanům, kteří nemají možnost odvézt odpady do sběrného dvora vlastním dopravním prostředkem, zamezit odkládání nepotřebných věcí k nádobám na odpad a vzniku černých skládek kdekoliv na veřejných prostranstvích. I proto budeme provoz služby, kterou bude pro město zajišťovat Správa lázeňských parků, částečně dotovat, aby byla dostupná pro co nejvíce zájemců.

Odpadové taxi bude svážet odpad dvakrát týdně po předchozí rezervaci termínu. Uživatelé uhradí za jeden svoz odpadu o maximálním celkovém objemu cca 1 m³ 150 korun, což je zhruba polovina nákladů za naložení a dopravu odpadu do sběrného dvora, částkou 150 korun a 15 % DPH přispěje město. Poplatek za uložení bude hrazen ze systému nakládání s odpady ve městě.

Prostřednictvím Odpadového taxi je možné odvézt nábytek, koberce, PVC lino, veškeré elektrospotřebiče, papír, krabice, plastové výrobky, sklo a také bioodpad. Naopak z likvidace prostřednictvím této služby je vyloučen veškerý odpad z podnikatelské činnosti, sanitární předměty, nebezpečný a stavební odpad (bytové jádro, okna), automobilové díly, pneumatiky a směsný komunální odpad.

Služba bude dostupná ve všední dny po předchozí rezervaci termínu. Podrobné informace ke službě, jejímu objednání a úhradě jsou dostupné na webu Správy lázeňských parků 

www.slpkv.cz.