O čem mluvíme

Politické hnutí KARLOVARÁCI

Karlovaráci postupně realizují své vize.

Od voleb uplynuly již dva roky a my bychom rádi zrekapitulovali, co se nám v koalici podařilo prosadit. Když na podzim roku 2018 nová koalice (Karlovaráci, ANO a ODS) přebírala po 8 letech řízení města Karlovy Vary, zjistila, že město nemá žádné volné finanční prostředky. Proto, abychom mohli začít plnit své vize a sliby, které jsme dali občanům před volbami, museli jsme zasáhnout do rozpočtu a rozpočtového výhledu města. Koalice se rozhodla své plány prosadit i za předpokladu získání finančního úvěru, jehož schválení zastupiteli urychlil výrazný výpadek v příjmové stránce rozpočtu v pandemickém roce 2020.

Na konci roku 2020, tedy v polovině našeho mandátu můžeme říci, že naše plány a vize průběžně plníme. Zrealizovali jsme například následující:

 • dokončili jsme rekonstrukci Sadové kolonády,
 • opravujeme Mlýnskou kolonádu,
 • dokončujeme rekonstrukci Vřídelní kolonády,
 • na magistrátu města jsme zřídili Senior point,
 • aktualizovali jsme novou Karlovarskou kartu,
 • zahájili jsme tradici nového kulturního léta,
 • nastavili jsme spravedlivou podporu kultury a sportu,
 • naši žáci, studenti a senioři nad 65 let jezdí v MHD zdarma,
 • schválili jsme příspěvek 1000,-Kč karlovarským prvňáčkům na nákup školních pomůcek,
 • z důvodu bezpečnosti jsme provedli diagnostiku mostních konstrukcí,
 • zlepšili jsme obnovu lesních cest,
 • postavili jsme nový chodník mezi Sedlecem a Růžovým vrchem,
 • dokončili jsme rekonstrukci oplocení a záchytných systémů na fotbalovém hřišti v Sedleci,
 • vyšli jsme vstříc občanům a parkování v centru města zlevnilo,

a mnoho dalších potřebných věcí, které zkvalitňují běžný život karlovaráků. Jsme přesvědčeni, že se našim občanům na konci našeho volebního období bude žít v našem městě lépe.

V roce 2021 nás čeká spousta práce. „Budeme především projektovat a to proto, že nám po bývalém vedení města chybí projektové dokumentace téměř na všeříká radní města a krajský zastupitel Václav Skuhravý (Karlovaráci).

V současné chvíli jsou v rozpočtu města připraveny finanční zdroje na projektové dokumentace městských sportovišť, ubytovny Drahomíra, výstavby bytů ve Východní ulici, náplavku na břehu řeky Ohře nebo výstavbu amfiteátru na Rolavě.

„Velkým problémem ve městě ale zůstávají mosty. Jako první se začne opravovat Dvorský most u Varyády. Všechny investiční akce budou hrazeny za schváleného úvěru města. Věříme, že ve volebním roce 2022 budeme moci říct, že máme většinu našich plánů splněných“ říká zastupitel města Bc. Jakub Novotný (Karlovaráci).