O čem mluvíme

Politické hnutí KARLOVARÁCI

V zastupitelstvu města nahradí Mgr. Štěpánka Steinová odcházejícího MUDr. Josefa Märze

Na konci ledna se rozhodl opustit karlovarské zastupitelstvo MUDr. Josef März zvolený za Karlovaráky. Vzhledem k enormnímu vytížení, které je dáno působením MUDr. Märze jako primáře chirurgie v Karlovarské krajské nemocnici, prací v Zastupitelstvu Karlovarského kraje jako uvolněného zastupitele pro zdravotnictví a jeho angažovaností v oblasti boje proti šíření nemoci covid-19, se rozhodl pro ukončení mandátu v zastupitelstvu, radě města i jako předseda hnutí Karlovaráci.

Za jeho působení ve prospěch města v uplynulých nelehkých časech patří Josefu Märzovi velké poděkování. Měl značný díl na úspěšném postavení karlovarské koalice, dva roky byl členem rady města a jeho erudice a osobní postoje byly vždy pro Karlovy Vary přínosem.

Přejeme Josefu Märzovi hodně sil a elánu do nadcházejícího období a děkujeme mu za jeho přínos pro Karlovaráky.

V městském zastupitelstvu jej nahradí Mgr. Štěpánka Steinová a do rady města budou Karlovaráci nominovat Bc. Jakuba Novotného.