O čem mluvíme

Politické hnutí KARLOVARÁCI

Karlovaráci pomáhají.

Slavnostní benefiční koncert „Srdce na dlani“, který uvedl dirigent Martin Šanda s komorní částí BSOP (Bohemian symphonyorchestra) a moderátor Jan Picka s poděkováním: „Jsem plný obdivu ke všem, kteří pomáhají -zpěvákům, hráčům a všem podporovatelům.“ Ocenil jejich nasazení: „Kde bychom byli nebýt vás, vašeho srdce, obětavosti, odpovědnosti a hlavně naděje a víry.“

Koncert je tradicí již několik let. Nejprve Mgr. Štěpánky Steinová začala pomáhat se sbírkou na zvony pro kostel v Rybářích, další koncerty byly věnovány potřebným. 

Letošní koncert přijeli podpořit: David Gránský, Josef Vágner, Zbyněk Drda, Kateřina Jindrová Zítková a BSOP pod dirigentskou taktovkou Martina Šandy.

Nedílnou součástí jsou „Andělské hlasy“ – zpěváci Mgr. Štěpánka Steinové a klavírista Jindřich Volf, ml.

Koncert byl uspořádán na podporu léčby Toničky Braunreitrové, které byla diagnostikována DMO (mozková obrna) kvadruspastická forma, atrofie mozku, poškození na malém mozečku (má vliv na koordinaci pohybu) a změny na bílé mozkové kůře.

Tonička je obrovský bojovník s neskutečnou chutí do života.

Velkou nadějí je fakt, že Tonička byla označena jako vhodný kandidát pro terapii kmenovými buňkami ve společnosti BLUE HORIZON, a.s. Bratislava, která může celkově zlepšit její zdravotní stav. Tato terapie je cílená na mozek, obnovu činnosti nervů a řečové centrum. To je pro nás neuvěřitelná příležitost, jak Toničce zlepšit kvalitu života.

A právě na tuto léčbu se na koncertě vybralo 22. 511,- Kč.

Dále rodiče Toničky přebrali šek na 10. 000,- Kč od Václava Skuhravého (Karlovaráci) a Martina Malečka (Volba pro kraj – starosta města Hroznětín)

Večerem se nesla radost a také vděčnost za to, že se posluchači, z nichž mnozí se účastní pravidelně, mohou při slavnostní benefici opět potkat a pomoci dobré věci.

Pokud jste se benefičního koncertu nemohli zúčastnit a chcete podpořit jeho účel, můžete zaslat finanční dar na sbírkové konto 223428098/0600 do poznámky Tonička. 

Děkuji, že jste, Štěpánka Steinová.