O čem mluvíme

Politické hnutí KARLOVARÁCI

„Je naší povinností zachovávat tradice“

Co je to vlastně kultura? Latinsky „cultura“, volně přeloženo „nechť je pěstováno“. Cítím jako povinnost zachovávat historické odkazy a hodnoty a pokusit se vytvářet nové; v hudbě, literatuře, architektuře, divadle, v umění výtvarném.

Z výše uvedeného se v Karlových Varech často diskutuje o symfonickém orchestru a divadle. Jejich činnost je rozhodně nutno podporovat, neboť oba subjekty jsou intelektuálním podhoubím rozvoje společnosti. Nechme symfoniky, potažmo „komedianty“ hrát. Podporujme harmonii v hudbě a třeba vznik „Mladé scény“ na prknech našeho krásného divadla. Vězte, stojí to za to. Vnímání prožitkových, tedy nepeněžních hodnot se každému jedinému z nás jistojistě vrátí.

Pavel Bouška