O čem mluvíme

Politické hnutí KARLOVARÁCI

Kde se v městském rozpočtu najde dostatek financí na splnění programu hnutí Karlovaráci?

Nastíněnou problematikou se v našem hnutí zabýval karlovarský ekonom a bývalý vedoucí oddělení rozpočtu města na magistrátu Karlovy Vary ing. Jan Šperer

ve spolupráci s několikaletým členem finančního výboru města Karlovy Vary dr. Pavlem Bouškou.

Jednotlivé body programu lze rozdělit do tří kategorií:

  1. lze realizovat téměř ihned, poněvadž jsou bez dopadu, či s jen minimálním dopadem na městský rozpočet
  2. lze realizovat v průběhu celého jednoho volebního období, mají střednědobý dopad (to jsou hlavní části volebního programu)
  3. spíše vize, kde bude zapotřebí plánování a pečlivého zvážení, jak je financovat.

Máme cíle krátkodobé i střednědobé, máme ale i vize, nicméně máme hlavně chuť věci měnit!

Kolik peněz bude potřeba na realizaci program Karlovaráků?

Na realizování plánů hnutí Karlovaráci bude oproti současnému stavu zapotřebí najít v rozpočtu částku přibližně 50 – 70 miliónů korun ročně. Ta dle našich informací a konzultací s odborníky vystačí nejen např. na snížení jízdného v MHD, bezplatný svoz komunálního odpadu, ale i na pokrytí příspěvku pro prvňáčky atd.

Kde peníze v rozpočtu města lze najít?

Pokud se podíváme na rozpočet města jako na celek, pak má město v rozpočtu více než 1,15 miliardy korun. Na financování plánů hnutí Karlovaráci tedy stačí cca 6% z výše uvedené sumy. Domníváme se, že takovou částku lze nalézt s nepříliš velkými obtížemi. Co třeba externí právní služby, když má magistrát početný právní odbor? Nebo nesmyslné soudní spory? Černou dírou na peníze jsou také naprosto nesystémová rozpočtová opatření, kterých radní a zastupitelé schválí téměř 100 za rok! Možná také lidé nevědí, že město disponuje více než stovkou různých placených členů komisí, výborů, poradních orgánů, kteří z městské kasy dostanou ročně řádově nemalé částky korun. Jen z těchto prostředků se dá zafinancovat odhadem mnohem víc než 40 milionů korun ročně, tudíž v rámci celého volebního období přinejmenším 4×40=160 milionů korun.

Je tedy program reálný?

Určitě, a to nejen vzhledem k výše popsaným skutečnostem. Námi nabízené kroky jsou už totiž běžným standardem v jiných podobně velkých městech, jakými jsou třeba Most, Teplice, Frýdek – Místek, či Františkovy Lázně…  Proč se tedy máme tvářit, že v Karlových Varech to nejde?

Ale především – rozpočet města tvoří ti, kteří jej tvořit mohou; nestyďme se říci ti, kteří vládnou. A každý, kdo vládne, má své priority – někde ubere, jinde přidá.

Ing. Jan Šperer