O čem mluvíme

Politické hnutí KARLOVARÁCI

Jak hodnotíme čtyřleté volební období z pozice opozice.

Byli jsme novináři dotázáni, jak bychom zhodnotili toto čtyřleté volební období.

Za hnutí Karlovaráci jsme především rádi, že přes krátké působení ve vedení města na začátku volebního období se nám podařilo prosadit snížení jízdného MHD a poukázat na nesmyslnost některých městem vedených soudních sporů.

Z další účasti v koalici jsme byli bohužel vyšachováni, nicméně i v opozici jsme snad plnili spíše konstruktivní úlohu, bez zbytečných a sebezviditelňujících invektiv.

S ohlédnutím zpět však bohužel musíme charakterizovat končící volební období ze strany vedení města za bezzubé, spíše udržující status quo než směřující vpřed. Za relativně dobré zajišťování běžného provozu.

Za zmínku stojí snaha alespoň o nějaké řešení dopravního terminálu a Alžbětiných lázní, bohužel však s rozpačitým výsledkem, který nedokázal přesvědčit odborníky ani veřejnost o kvalitě a prospěchu nabízeného…

Máme pocit neschopnosti radikálních rozhodnutí i za cenu rizika „voličských“ ztrát ve prospěch společenských řešení a rozvoje města.

Uplynulou dobu bychom tak shrnuli výrokem: byla to doba, kdy se opět pouze hledala řešení, aniž by byla nalezena, neboť voličská přízeň má převahu nad rizikem osobních rozhodnutí s dopadem pro volby příští. I to však může být politicko-životní filozofie.

MUDr. Josef März