O čem mluvíme

Politické hnutí KARLOVARÁCI

Pohyb a dítě

Můj život je z velké části naplněn dětmi. Miluji, vychovávám, naslouchám, pozoruji, učím, trénuji, …je nebo sebe? To je spousta otázek a možných odpovědí. Okruhy zájmů, kterým věnuji mnoho času svého profesního života, jsou: „pohyb a dítě, svět v pohybu, jak se rozhýbat, jak se správně hýbat, jak se z pohybu radovat,…“

Lékaři, učitelé i sportovní trenéři mnoho let upozorňují na to samé – stále méně dětí sportuje, mají horší životosprávu a tloustnou. Nedostatek pohybu má vliv na fyzickou i psychickou stránku člověka.

Dnešní dospívající se mnohdy neumí poprat ani s běžnými životními překážkami. Místo toho, aby se proběhli, tak polykají prášky, mají deprese a další psychické problémy.

Děti mají více onemocnění páteře a kloubů, jsou méně fyzicky zdatné. Bez pohybu vznikají nemoci s velmi drahou léčbou a statistiky nesportující populace navyšují v posledních letech právě děti.

Existují celostátní a krajské programy podporující myšlenku „Jak pozitivně rozhýbat děti a mládež“. Myslím, že je velmi důležité je využívat, podporovat, ale i aktivně vytvářet právě v našem městě a v našem regionu. Jde o komunikaci mezi krajem, karlovarským magistrátem, školními subjekty na všech stupních, sportovními kluby i dalšími organizacemi.

Není důležitý jen dostatek funkčních, upravených sportovišť v našem regionu. Pokulhává osvěta pro rodiče, vzdělávací nabídka pro učitele a trenéry v menších klubech, přístup a podpora České školní inspekce ke zmiňované problematice, spolupráce mezi sportovními kluby… Nestačí pouze konstatovat, že bez pohybu vnikají nemoci s velmi drahou léčbou, že zmenšování členské základny trápí většinu sportovních oddílů.

Chceme-li to změnit, hledejme možnosti a příležitosti, jak dostat do sportovního kroužku co nejvíce dětí. Ideální se jeví podpora v předškolním a mladším školním věku, prostě dříve, než děti začnou nosit do školy omluvenky do hodin tělesné výchovy.

Podpora sportování dětí, stejně jako podpora profesionálního sportu, se v dnešní době jeví jako nezbytná.

Blanka Jiskrová