O čem mluvíme

Politické hnutí KARLOVARÁCI

Dalších sto osm problémových garáží v Jabloňové ulici jde k zemi

Dalších sto osm problémových garáží v Jabloňové ulici jde k zemi. Původně jich tu mělo být na šest set, už v devadesátých letech je ale lidé přestávali užívat, a po roce 2000 se mnohé z nich začaly rozpadat.

V lokalitě se začaly stahovat zvláštní existence, lidé z okolí z ní začali mít strach. Drtivá většina garáží byla postavena na pozemcích města a město proto nabídlo jejich majitelům, že pokud garáže bezplatně věnují, město zajistí jejich demolici hromadně a na své náklady – jinak by byla povinnost odstranit stavbu na jejím majiteli. Tak se podařilo zlikvidovat celé rozsáhlé bloky v severní a východní části území. Do letošního roku zbývalo v lokalitě ještě 176 garáží, z toho 108 začala nyní demolovat městem najatá firma. Demolice a likvidace suti vyjde na 2,5 milionu korun a bude hotová do konce srpna.

Náměstek primátorky pro majetek města Miroslav Vaněk (Hnutí Karlovaráci) uvedl, že město chce pak lokalitu začít nabízet možným investorům pro využití dle územního plánu, tedy pro výstavbu zařízení pro drobnou výrobu, a také bude jednat s majiteli dosud zbývajících garáží o jejich převedení na město tak, aby mohly být také zdemolovány. V některých případech komplikují možné majetktoprávní vyřešení například exekuce nebo dědická řízení.