O čem mluvíme

Politické hnutí KARLOVARÁCI

Budoucí městský blok Kattenbeck u Staré vodárny čeká na svého tvůrce. Hledá se zpracovatele studie

Karlovy Vary – Městský blok Kattenbeck u Staré vodárny čeká na svého tvůrce. Hledá se zpracovatele studie, který dokáže přeměnit tento brownfield na moderní centrum plné života. 

Co všechno se v novém bloku plánuje a s čím je tedy třeba počítat?

Služebna městské policie, zbrojnice dobrovolných hasičů, centrum pro krizové řízení, ubytování, parkovací dům, komerční prostory a samozřejmě také útulné nízkopodlažní byty a řadové domy typu townhouse pro moderní bydlení. Parkovací dům a služebna městské policie a dobrovolných hasičů budou rozpracovány do detailu, u ostatních částí bloku postačí návrh hmotového ideového řešení. 

Městský blok Kattenbeck je pracovní označení území brownfield v širším centru Karlových Varů, hospodářského dvora bývalého zázemí technických služeb města, resp. firmy Kattenbeck. Blok je v současnosti definován v rámci územní studie ÚS13 lokality Staré vodárny. Primárním cílem studie je proměna tohoto území na plnohodnotný multifunkční městský blok aktivizující rozvoj celé lokality dle zmíněné územní studie.

Zajímavým specifikem je částečně dochovaná historická struktura jádra starých Tuhnic, jejichž hospodářským centrem byl statek zabírající půdorys právě řešeného bloku. Ze statku se dochovala historická sýpka v jihovýchodní části a administrativní budova v severní části bloku.

Funkční náplní chystaného bloku bude zejména nová služebna městské policie, zbrojnice dobrovolných hasičů, prostor krizového řízení města, ubytovací zařízení, záchytný parkovací dům, drobná komerce a v neposlední řadě bydlení ve formě nízkopodlažních bytových domů nebo řadových rodinných domů typologie tzv. townhouse.

Aktuálně je vyvěšena výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace (s platností do 13. 7. 2023).

Více informací najdete – ZDE