O čem mluvíme

Politické hnutí KARLOVARÁCI

Téma: Reklamace zájezdu

JUDr. Hana Zemanové odpovídá na otázky k tématu: Reklamace zájezdu

Dotaz:

Rád bych se zeptal na zájezd zakoupený u cestovní kanceláře. Nechali jsme výběr destinace a hotelu na doporučení cestovní kanceláře, měli jsme však určité požadavky – hotel přímo na pláži, all inclusive a něco klidnějšího. Cestovní kancelář nám nabídla hotel v Řecku, přímo u pláže. Souhlasili jsme a uhradili cenu zájezdu.

Při příletu nám však bylo sděleno, že síť hotelů zkrachovala a dali nás do jiného hotelu. Hotel sice hvezdičkami odpovídal, ale byl přímo v centru, byl tam veliký hluk a byl daleko od moře. Cestovní kancelář nám napsala dopis, že ji to mrzí, ale že nastala událost, kterou nemohli ovlivnit, i když to již před naším odletem věděli a zasílají 1000 Kč slevu na osobu, což mi přijde směšné. Můžeme se nějak bránit?

Pavel Třesný

 

Odpověď JUDr. Hany Zemanové:

Pokud jste nebyli se zájezdem spokojeni, můžete zájezd reklamovat u cestovní kanceláře, kde byl zakoupen. Cestovní kancelář jako pořadatel zájezdu zákazníkovi odpovídá za řádné poskytnutí služeb podle cestovní smlouvy. Vady zájezdu je nutné vytknout bezodkladně. Je-li to možné, již v průběhu zájezdu u delegáta nebo po skončení zájezdu nejpozději do 1 měsíce od skončení zájezdu. Jako náhradu za vzniklé vady můžete požadovat slevu z ceny zájezdu, vyplývá to z ustanovení § 2540 občanského zákoníku.

Doporučuji tedy učinit vůči cestovní kanceláři písemnu reklamaci zájezdu, ve které zároveň uvedete výši slevy z ceny, kterou za vytknuté vady požadujete. Ve Vašem případě bych se nebála jít až do výše 50% z ceny zájezdu.

Dále můžete kromě reklamace zájezdu vznést požadavek na náhradu újmy za narušení dovolené neboli nárok na náhradu za ztrátu radosti z dovolené. Tento nárok vychází z ustanovení § 2543 odst. 1 občanského zákoníku.

Zde se při posuzování daného nároku vychází z okolností zájezdu v subjektivní rovině, tedy jaký měl zájezd význam a účel pro dotyčného zákazníka. Nelze ovšem požadovat kompenzaci za každý negativní zážitek, který jste během dovolené získali. Určitě byste neuspěli například s tím, že se vám nevydařilo počasí. Svůj nárok můžete uplatnit např. v případě, že cestovní kancelář poruší povinnost vyplývající z cestovní smlouvy a nemáte pokoj s výhledem na moře, o který jste žádali, hotel není u pláže ale v centru města a nenachází se na klidném místě, ale v hlučném prostředí. Důležité je, aby tyto požadavky byly uvedeny v cestovní smlouvě, popřípadě v katalogu dané cestovní kanceláře.

S ohledem na výše uvedené Vám doporučuji obrátit se písemně na cestovní kancelář. V dopise požadujte náhradu za porušení cestovní smlouvy formou slevy z ceny zájezdu a uveďte výši slevy a dále můžete uplatnit vedle toho nárok na náhradu újmy za narušení dovolené, kde je důležité uvést Vaše subjektivní důvody. Pokud Vám cestovní kancelář odmítne jakoukoli z požadovaných náhrad přiznat, doporučují obrátit se na soud.