O čem mluvíme

Politické hnutí KARLOVARÁCI

Sociální služby musí být vlídné ke klientům. 

Populace v našem regionu stárne a ani Karlovy Vary v tomto směru nejsou výjimkou. Karlovarský magistrát se proto snaží seniorům maximálně usnadnit jejich život a pomáhat jim s běžnou agendou. V dubnu 2019 byl z iniciativy hnutí Karlovaráci zřízen na Magistrátu města Senior Point, jehož úkolem je cílená pomoc každému, kdo ji potřebuje.

I nadále budeme jako hnutí usilovat o rozšíření současné nabídky služeb pro seniory. Hlavním úkolem naší politiky je nabídnout karlovarským seniorům širokou paletu dostupných služeb, které jim maximálně usnadní život. A nejen seniorům. Chtěli bychom maximalizovat pomoc i ostatním znevýhodněným obyvatelům našeho města. Ať už je to kvůli zdravotnímu postižení, dočasné životné tísni a podobně. Sociální a zdravotní politiku budeme dále realizovat prostřednictvím vlastních zařízení, podpory specializovaným neziskovým organizacím, opatřeními v oblasti sociálního bydlení a dalšími způsoby. Sociální služby musí zkrátka být dostupné, efektivní a vlídné ke klientům.

V domovech pro seniory zavedeme systém kvality služeb, kterým stanovíme požadavky na dosažení vysoké úrovně kvality v péči o klienty. Systém kvality bude nastaven, tak abychom sledovali, zda všechny procesy dle těchto požadavků fungují a tím se budeme neustále učit a zlepšovat.

Moderní město musí fungovat vyváženě a musí vycházet vstříc všem skupinám obyvatel. Na prvním místě musíme ale myslet na ty, kteří jsou zranitelní a sami si pomoci nemohou. Dnešní senioři pracovali celý svůj život, a pokud jim takto alespoň trochu pomůžeme, tak je to přece to nejmenší, co můžeme udělat.

„Chceme, aby město Karlovy Vary bylo dobrým místem pro život, kde jsou podporovány a rozvíjeny kvalitní sociální služby, které pomáhají občanům v nepříznivých a tíživých životních situacích,“

říká Mgr. Nela Kristenová, LLM.