Splněné body volebního programu

Politické hnutí KARLOVARÁCI

Karlovaráci své sliby plní…

Z volebního programu hnutí KARLOVARÁCI 2018-2022.

Níže si dovolujeme předložit seznam bodů, které jsme postupně navrhli ve vedení města a spolu s koaličními partnery prosadili, ba realizovali.

 • Dokončili jsme územní plán, nejdůležitější dokument pro rozvoj města.
 • Zřídili jsme SENIOR POINT, kontaktní místo pro naše seniory.
 • Schválili jsme našim prvňáčkům příspěvek 1.000,- Kč na nákup školních pomůcek.
 • Opravili jsme výtrysk Vřídla; symbol města je tak zpět na svém místě.
 • Schválili jsme výhodné přepravní podmínky v městské hromadné dopravě pro naše děti, pro mládež a seniory.
 • Jsou postaveny nové mosty: Dvorský a Poštovní.
 • Je zrekonstruována Goethova lávka u Lázní I.
 • Je opravena Sadová a Mlýnská kolonáda.
 • Je opraven dopravní terminál Tržnice.
 • Nechali jsme vystavět nový chodník, který spojil Růžový Vrch a Sedlec.
 • Je zrekonstruována ulice Moskevská, Sportovní, Petra Velikého, Sibiřská, Východní, Konečná a další.
 • Zasadili jsme se o zklidnění vjezdu do lázeňského území a na třídu T.G.M.
 • Vyřešili jsme dlouholetý sousedský spor mezi TJ SNKP Sedlec a vlastníky sousedních pozemků.
 • Zahájili jsme přípravu výstavby zahrádek pro naše občany.
 • Dokončili jsme přípravu několika projektů na výstavbu dostupného bydlení pro naše občany.
 • Nechali jsme vybudovat pro naše motoristy nová parkovací místa.
 • Průběžně necháváme opravovat školy a školky.
 • Zkvalitnili jsme péči pro naše seniory.
 • Byla zahájena výstavba náplavky na břehu řeky Ohře v Tuhnicích.
 • Brzy bude zahájena I. etapa rekonstrukce atletického stadionu v Tuhnicích.

A díky vašim hlasům se nám v Karlových Varech podařilo mnoho dalších dobrých věcí…

Vždyť přece:

KARLOVARÁCI „Žijeme tu s Vámi.“