O čem mluvíme

Politické hnutí KARLOVARÁCI

Znepokojující pokles počtu obyvatel v Karlových Varech

Karlovy Vary trpí v posledních letech velkým úbytkem obyvatel. Při srovnání současného stavu s rokem 1991 zde nyní žije o 13 % lidí méně, což jsou v absolutních číslech tisíce lidí. Určitě proto stojí za zamyšlení, jaké jsou důvody tohoto stavu a především musíme hledat cesty, jak tento trend zvrátit. Pouze v letech 2007 a 2008 byl přírůstek obyvatel v Karlových Varech kladný. Bohužel však za poslední čtyři roky přišlo město Karlovy Vary o 1.601 obyvatel, což je velmi alarmující skutečnost!

Nižší počet obyvatel ve městě je způsoben několika faktory. Jedním z nich je přirozený úbytek, který je patrný i celorepublikově. Další důvody už je možné ovšem lépe podchytit. Stálo by za zamyšlení, proč se lidé stěhují do satelitních obcí blízko Karlových Varů. Proč se mladí lidé po dokončení studií nevracejí zpět do Karlových Varů? Proč se lidé často jen fiktivně hlásí k trvalému pobytu do jiných obcí?

Důvodů je jistě celá řada, ale mnohé z nich mají společného jmenovatele – špatnou politiku současného vedení města, díky které Karlovy Vary přišly za poslední čtyři roky z peněz rozdělovaných Ministerstvem financí ČR o 17.564.000 Kč, které teď chybí v městském rozpočtu. Je otázkou, proč je radnici tak lhostejný neustále klesající počet obyvatel města, který má přitom přímý vliv i na množství financí, které město obdrží do svého rozpočtu. Zdá se, že odpověď je jasná. Současná koalice má své koníčky a priority nastaveny jinak. Radní mají více než sto placených členů různých komisí a výborů, kteří se zabývají kdejakým nesmyslem. Otázku demografie však ani okrajově neřeší žádný z nich.

Demografie ve městě je pak úzce ovlivňována ekonomickými vlivy a naopak. Je velká škoda, že lidé ve městě prodávají byty cizincům a stěhují se za město. Ale není to dáno tím, že lidem se ve městě špatně žije? Není to tím, že Karlovy Vary se stávají jakýmsi lázeňským a hotelovým skanzenem, kam se jen za prací sjíždějí lidé z okolí?

Hnutí Karlovaráci má ve svém volebním programu mnoho nástrojů pro udržení lidí ve městě Karlovy Vary. Základem totiž není „vyšperkování“ města, ale práce na tom, aby se v tomto městě chtělo žít jeho obyvatelům. Především chceme snížit náklady karlovarských rodin na život ve městě tím, že razantně podpoříme mladé rodiny, lidi v produktivním věku i seniory. Nebráníme ani myšlence jednání s okolními obcemi o bližší spolupráci a vzájemném větším propojení.

Zastavení poklesu úbytku obyvatel našeho města je jedním z hlavních cílů našeho směřování. Pojďme společně vrátit Karlovy Vary mezi padesátitisícová města, mezi které už od letošního roku nepatří.

Žijeme tu s Vámi. Karlovaráci.
Mgr. Tomáš Hybner