O čem mluvíme

Politické hnutí KARLOVARÁCI

„Žijí tu s námi…“

Demografie definuje věk odchodu do důchodu – stáří, 65 let věku. Pohled lékařský jej posouvá až na 75 let. V současné době žije v ČR milion šest-set tisíc spoluobčanů ve věku nad 65 let.

Jak bychom chtěli prožívat věk po 65. roce života? Nezapomínejme na to, že lidský věk se neustále prodlužuje. Neplatí však spojení mezi dobrým životem a dlouhým životem.

Jak tedy pomoci, aby se více nezvětšoval mezigenerační propad, jež vzniká díky lhostejnosti stran společnosti a bohužel především mladých, kteří si seniorů váží jen pramálo. Rádi bychom přispěli ke zlepšení a otevření mezilidských vztahů napříč generacemi, pomohli odstartovat aktivní zájem mladší generace o problematiku seniorů.

Jak na to?

  1. Čtení a vyprávění dětem v MŠ před spaním – aktivní zapojení seniorů
  2. „Spolu na procházce“ – spolupráce seniorů při vycházkách MŠ
  3. Začlenění seniorů jako hostů/lektorů při pracovních a výtvarných činnostech v MŠ a ZŠ na 1. stupni
  4. Začlenění seniorů jako hostů/lektorů v hodinách dějepisu na 2. stupni ZŠ a gymnázií
  5. „Ve dvou to zní líp“ – pravidelné koncerty pro seniory, na kterých by aktivními hráči/zpěváky byly děti/žáci/studenti i senioři

Jedná se o aktivity, které by seniory vytrhly ze stereotypního způsobu života, pomohly seniorům nalézt nový smysl života a vést (?) ke zlepšování fyzických i mentálních dovedností.

Díky pravidelným setkáváním, povídání, tvoření a činnostem s dětmi, přijdou senioři na nové myšlenky a snad najdou i radost ze shledávání a vzájemné blízkosti. Pozitivní vztah k seniorům je pro děti z hlediska budoucího vývoje přínosný. Kromě širšího prohloubení vzájemných vztahů mají děti také odlišný názor na stáří a staré lidi. Jejich postoje budou optimistické a chápající.

„Každý z nás zestárne. Žijme tu spolu a pro sebe.“

Mgr. Štěpánka Steinová