O čem mluvíme

Politické hnutí KARLOVARÁCI

Zapojili jsme se do akce sázení stromků na Svatém Linhartu.

Zástupci hnutí Karlovaráci vyslyšeli výzvu Lázeňských lesů města Karlovy Vary a ve spolupráci s vedením města se v sobotu 3. dubna u Sv. Linharta zapojili do akce sázení stromků a úklidu klestu po těžbě. Brigády se již tradičně zhostil i Václav Skuhravý, který se do úklidu lesa zapojil i se svými syny. Už v první vlně covidové pandemie Václav pomáhal například s nákupy a dovozem základních potravin našim seniorům, nebo s roznosem Radničních listů do schránek občanů.

Stromky, které se zasázely, ale i ty loňské a starší je potřeba chránit před negativními vlivy prostředí, aby v co nejkratší době dosáhly takových dimenzí, že mohou růst samy bez významnější podpory člověka.