O čem mluvíme

Politické hnutí KARLOVARÁCI

Výsledek referenda o Vřídelní kolonádě

Výsledek místního referenda konaného na území statutárního města Karlovy Vary ve dnech 12. a 13. ledna 2018 o otázce: „Jste pro obnovu historické Vřídelní kolonády architektů F. Fellnera a H. Helmera a pro ukončení oprav havarijního stavu současné Vřídelní kolonády z roku 1975?“ má tento závěr:

Místní referendum NENÍ PLATNÉ z důvodu nesplnění účasti alespoň 35% oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob.

Více informací naleznete na mmkv.cz/cs/eud/vysledky-mistniho-referenda