O čem mluvíme

Politické hnutí KARLOVARÁCI

Vyjádření Karlovaráků k soudnímu sporu o KV Arenu

V pondělí padl rozsudek v soudním sporu o KV Arenu, konkrétně ve věci, zda byla stavba předražená, či nikoliv. Rozsudek je v neprospěch města a k tomu navíc má město povinnost zaplatit náklady soudního řízení, které jsou podle současných informací přibližně 48 milionů korun.

Je třeba konstatovat, že se jedná o dědictví z minulosti, kdy bylo rozhodnuto o podání žaloby. Tu soud rozdělil na dvě části a obě části sporu město prohrálo.

Již v období voleb a dále samozřejmě Po nástupu hnutí Karlovaráci na radnici jsme jasně deklarovali, že chceme napravovat staré nešvary a že soudním sporům z minulosti se budeme věnovat, prověřit jejich smysluplnost a naději na úspěch. V tuto chvíli se nám daří blížit se k dohodě ve věci prodeje golfového hřiště, což je podle našeho názoru ideální varianta řešení. Město zde získá miliony korun bez jakéhokoliv rizika prohry soudního sporu a povinnosti platit druhé straně.

Poté, co budeme mít možnost se pečlivě seznámit s odůvodněním rozsudku v kause Areny, musíme zvážit, jaký zvolíme další postup. Jednoznačně by měl směřovat k minimalizaci následků a finanční zátěže pro město. Jak už jsme uvedli, bude nutné udělat velmi důkladnou revizi všech vedených soudních sporů. Musíme mít jistotu, že neskončí podobným neúspěchem, který město zatíží povinností platit další desítky milionů korun těm,  na něž žaloby v minulosti podalo.

Budeme nadále prosazovat především rozumné cesty smírného řešení při sporech, které přinesou Karlovým Varům jasný zisk a nechceme zvyšovat riziko, že na staré kauzy budeme ještě opakovaně doplácet.

MUDr. Josef März
předseda hnutí Karlovaráci