O čem mluvíme

Politické hnutí KARLOVARÁCI

Vyjádření Karlovaráků k rozpadu koalice

Mezi koaličními partnery KOA, ANO a Karlovaráci probíhalo od 17.2.2015 smírčí řízení, které vyvolalo hnutí ANO z toho důvodu, že paní Hejnová, která je členem rady města za ANO, již není členkou ANO. 

Odvoláním paní Hejnové z hnutí ANO došlo k nedodržení koaliční smlouvy. Koaliční smlouva byla uzavřena s koaličními partnery, nikoliv s paní Hejnovou jako nezařazenou zastupitelkou. Vzhledem k tomu, že KOA trvá na ponechání paní Hejnové v radě města coby nezařazenou radní, podalo ANO a následně Karlovaráci v pondělí 20.4.2015 výpověď koaliční smlouvy.

Podání výpovědi však Karlovaráci považovali za formální krok nezbytný k tomu, aby koaliční partneři mohli vyjednávat o půdorysu nového fungování.

V pondělí následně proběhlo první vyjednávání, kde Karlovaráci a ANO předložili návrhy na vyřešení vzniklé situace. Karlovaráci svým partnerům navrhli smírnou cestu s tím, že si koaliční partneři ponechají čas na rozmyšlenou a do uplynutí lhůty za tímto účelem vyměřené nebudou vyjednávat s jinými politickými subjekty. KOA ovšem nechtěla ustoupit ze svého požadavku na ponechání paní Hejnové v radě a vyjádřila se, že chce ihned začít vyjednávat s ostatními politickými subjekty. První jednání skončilo s výsledkem, že se koalice skutečně rozpadla a začne se vyjednávat o nové koalici. Z tohoto závěru ale nevyplynulo, že by se Karlovaráci nakonec nemohli dohodnout opět s KOA a ANO.
V mezičase se v médiích objevilo sdělení, že paní Hejnová přistupuje do zastupitelského klubu hnutí KOA. Za této situace není pro Karlovaráky přípustné rozložení sil v radě města, kdy KOA má 5 členů, ANO 2 a Karlovaráci rovněž 2 členy. Takové rozložení sil totiž popírá principy fungování jakékoliv koalice. V tomto duchu budou Karlovaráci dál vyjednávat s bývalými koaličními partnery, popřípadě s dalšími politickými subjekty.

O dalším průběhu vyjednávání Vás budeme informovat.

Karlovaráci