O čem mluvíme

Politické hnutí KARLOVARÁCI

Vyjádření ke snížení prostředků Dopravnímu podniku Karlovy Vary

Vážení příznivci i kritici,
v rámci jednání o rozpočtu, který je napjatý, jsme přistoupili na kompromis v rámci jednání koalice v podobě snížení prostředků Dopravnímu podniku. S vědomím, že se snažíme zachovat podporu řadě našich dalších priorit v oblasti sportu i kultury a hlavně pak v přípravě projektů důležitých pro budoucí investiční oblast a zvýšení atraktivity města Karlovy Vary pro život. Podoba navrhované optimalizace tras a jízdních řádů by podle informací Dopravního podniku neměla být zhoršením dostupnosti veřejné dopravy. Jde nám stále o to, aby byla MHD využívána a podporu minimálních tarifů alespoň pro některé věkové skupiny obyvatel považujeme za podstatnou a realizovatelnou. Určitě budeme sledovat, jak se úprava jízdních řádů promítne do využívání MHD a pokud bude nevyhovující budeme iniciovat úpravy a navýšení rozpočtu, bude-li adekvátně odůvodněno.

MUDr. Josef März