O čem mluvíme

Politické hnutí KARLOVARÁCI

Vyjádření k hazardu pro sdružení „Občané proti hazardu“

Přestože jedním z iniciátorů této dotazové akce je subjekt, účastnící se přímo komunálních voleb – Alternativa, který se tak lacinou cestou snaží ovlivnit voliče ve svůj prospěch, rozhodli jsme se odpovědět.

Podle našeho názoru je úplný zákaz hazardu (navíc takto obecně formulovaný pojem je extrémně povrchní) nic neřešícím krokem, protože může pouze vést k přesunutí sázek a hazardních her do ještě problematičtěji kontrolovatelného prostředí. Smysl vidíme v přísné regulaci a hlavně v důsledné a pečlivé kontrole. Jedině tak je možné eliminovat vedlejší negativní důsledky, které jsou s hazardem spojené. I vzhledem k tomu, že je vždy třeba vzít v úvahu celou řadu faktorů – přínos do městského rozpočtu, statistiky počtu gamblerů, statistická data o prohraných sociálních dávkách atd. a teprve na podkladě správných čísel dojít ke správnému rozhodnutí, které může být různé v odlišných lokalitách. A právě pro předchozí uvedené je povrchní otázka o postoji ke zrušení hazardu zavádějícím a laciným předvolebním gestem.

MUDr. Josef März