O čem mluvíme

Politické hnutí KARLOVARÁCI

Vedení města pomáhá mladým sportovcům.

Chtěli bychom tímto poděkovat vedení města Karlovy Vary za finanční podporu na částečnou rekonstrukci oplocení a záchytných systémů na fotbalovém hřišti v Sedleci, která byla v havarijním stavu.

Na základě naší žádosti ze dne 2. 10. 2020, byla Radou města dne 11. 11. 2020 schválena částka 701.570,- Kč bez DPH na výměnu dožilé ocelové konstrukce za celohliníkovou, splňující bezpečnostní normy FIFA a FAČR.

“Jsem ráda, že se povedlo v tak krátkém čase alespoň částečně vyřešit jeden z palčivých problémů tohoto sportoviště. Osobně jsem se zasadila o to, aby byly splněny oba dva požadavky vedení města, a to:1) zlepšení sousedských vztahů v této lokalitě, 2) vyřešena bezpečnost mladých sportovců”, uvedla primátorka města Karlovy Vary Ing. Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).

Současně s rekonstrukcí oddíl TJ KSNP Sedlec nechal vyměnit již nevyhovující ocelové branky za nové bezpečné branky dle norem FIFA a FAČR. Na tyto branky nám finančně přispěla Nadace města Karlovy Vary částkou 50.000,- Kč. Rekonstrukce oplocení na stranách hřiště za fotbalovými brankami, včetně výměny branek, byla dokončena ve čtvrtek 17. 12. 2020.

“Musím říci, že jsem opravdu nadšený. Náš hokejový klub HC Energie Karlovy Vary je dlouholetým partnerem klubu TJ KSNP Sedlec a já osobně si velice vážím vynikající práce tohoto klubu s mladými fotbalisty. Proto jsem rád, že se povedlo vylepšit sportovní podmínky nadšeným fotbalovým mládežníkům“, sdělil radní města Karlovy Vary Václav Skuhravý (hnutí Karlovaráci).

“Každé takovéto vylepšení zázemí a podmínek pro sportování mládeže vítám a jednoznačně podporuji, je to investice do naší budoucnosti”, doplnil zastupitel města Karlovy Vary Bc. Jakub Novotný (hnutí Karlovaráci).

Při zadání oprav havarijního stavu oplocení bylo navrženo řešení tak, aby byly splněny všechny naše požadavky jak na bezpečnost, tak i na požadavky majitelů sousedních pozemků. Fotbalový klub TJ KSNP Sedlec je zaměřen především na mládež, a z tohoto důvodu klade velký důraz na bezpečnost. Nové oplocení přispěje jak k zajištění bezpečnosti, tak i k lepším vztahům s majiteli sousedních pozemků.

Proto jsme rádi za pomoc, podporu a pochopení ze strany vedení města Karlovy Vary.

Martin Jícha

místopředseda – TJ KSNP Sedlec