O čem mluvíme

Politické hnutí KARLOVARÁCI

Územní plán Karlových Varů

Karlovy Vary – ani po čtyřech letech slibů a údajně intenzivní práce na novém územním plánu města  jsme se stále nedočkali žádného výsledku. Ačkoliv si současné vedení radnice zřídilo speciální komisi, má k tomu speciálně pověřeného zastupitele i úřednický aparát, stále není územní plán připraven. Je s podivem, že stávajícímu vedení radnice to vůbec nevadí. Ani po několika letech nepadlo z vedení magistrátu rozhodnutí pro konkrétní variantu obchvatu Karlových Varů. Přešlapování na místě a neschopnost rozhodnout by působilo téměř směšně, kdyby ovšem nešlo o tak zásadní dokument, který nyní brzdí rozvoj celého města. Proto na sebe chceme vzít politickou odpovědnost a bez průtahů rozhodnout o finální podobě obchvatu města. Tímto rozhodnutím odpadne mnoho, zatím nevyřešených, připomínek ke zpracovaným návrhům územního plánu. Je přece nesolidní a krátkozraké blokovat pozemky pro dva navrhované  obchvaty  a tím omezovat občany Karlových Varů i rozvoj města jako celku. Dva obchvaty nikdy existovat nebudou. Rozhodnutím pro jednu z variant se urychlí dokončení nového územního plánu a uvolní potřebné pozemky pro podnikání a bytovou výstavbu.
Nový územní plán musí také zahrnovat nástroje pro rozvoj lázeňství, které je pro Karlovy Vary nosným pilířem v oblasti ekonomické i v otázce zaměstnanosti, a proto už dále nelze přijetí územního plánu města odsouvat.

Josef Kopfstein