O čem mluvíme

Politické hnutí KARLOVARÁCI

Tisková zpráva – Uvolněný radní pro kulturu

V rámci povolebního vyjednávání a vzniku koalice připadla Karlovarákům pozice uvolněného radního pro kulturu, která reflektovala poměrné zastoupení v koalici.

I proto jsme na ní trvali a protože motivací rozhodně nebyla finanční odměna, bylo rozhodnuto o jejím vkládání do Nadace města. Nicméně otázka „uvolněného versus neuvolněného“ člena Rady města byla diskutována v našem kruhu i poté. Souběžně se na přelomu roku zvýšilo i pracovní vytížení MUDr. Josefa Märze v rámci nemocnice.

Z vlastní iniciativy bylo proto svoláno jednání Karlovaráků a po společné domluvě byla navržena výměna na tomto postu za MUDr. Pavla Boušku. Spolu s touto výměnou bylo odsouhlaseno, aby funkci vykonával jako neuvolněný. S tímto řešením byli seznámeni koaliční partneři, kteří jej akceptovali.

Zájmem hnutí Karlovaráci byla a je práce ve prospěch města a jeho občany, nebažíme po funkcích či odměnách. MUDr. Pavel Bouška bude mít plnou podporu hnutí Karlovaráci.

Karlovaráci