O čem mluvíme

Politické hnutí KARLOVARÁCI

Tisková zpráva ke sněmu hnutí Karlovaráci

TISKOVÁ ZPRÁVA

V pondělí 8. června 2015 se konal sněm politického hnutí Karlovaráci. Sněmu se zúčastnilo 89% členů hnutí Karlovaráci a nechyběla ani řada sympatizantů hnutí. Po schválení změny stanov hnutí přistoupil sněm k hlasování o znovuzvolení předsednictva hnutí a dalších orgánů hnutí. Sněm rozšířil počet členů předsednictva – nově bude činnost hnutí Karlovaráci řídit pětičlenné předsednictvo. Na postu předsedy hnutí byl potvrzen MUDr. Josef März, na postu místopředsedkyně hnutí byla potvrzena JUDr. Hana Zemanová, dalšími členy předsednictva byli zvoleni Mgr. Štěpánka Steinová, Josef Kopfstein a Jakub Žikeš. Sněm nově ustanovil kontrolní a rozhodčí komisi a zvolil její členy. Dalším bodem programu bylo schválení výroční finanční zprávy a účetní závěrky. V rámci sněmu se členové hnutí Karlovaráci usnesli na pokračování v prosazování volebního programu. Za šest měsíců spoluvládnutí hnutí Karlovaráci se podařilo Karlovarákům:
–    prosadit snížení jízdného na 1 Kč denně pro všechny studenty a důchodce již od 65 let věku, 
–    prosadit zřízení startovacích bytů pro mladé rodiny v ulici Komenského, 
–    připravit výběrové řízení na svoz komunálního a separovaného odpadu tak, aby do ulic nemusely sjíždět 2 svozové firmy najednou a aby občané za svoz komunálního odpadu ušetřili, 
–    prosadit prodloužení výpovědní lhůty pro všechny zahrádkáře až na 12 měsíců ze stávajících tří měsíců,
–    zrušit nadbytečnou funkci cyklokoordinátora města,  
–    připravit podklady pro realizaci školkovného zdarma
–    vytvořit pravidla pro spravedlivé rozdělování peněz do kultury a sportu

Na závěr sněmu předseda hnutí Josef März poděkoval všem, kteří aktivně prosazovali a prosazují program  Karlovaráků a pobídnul je, aby v této práci pokračovali i nadále.

9. června 2015

MUDr. Josef März
předseda politického hnutí Karlovaráci