O čem mluvíme

Politické hnutí KARLOVARÁCI

Tisková zpráva hnutí Karlovaráci – Koaliční smlouva

Politické hnutí Karlovaráci (KVC) podepsalo v pondělí dne 15.10.2018 koaliční smlouvu na volební období 2018 – 2022, čímž deklarovalo svou vůli převzít společnou odpovědnost za čtyřletou správu města Karlovy Vary a jeho rozvoj.

Koaliční smlouva byla uzavřena mezi hnutím ANO 2011, které ve volbách do Zastupitelstva města Karlovy Vary dne 5. a 6. října 2018 získalo dvanáct mandátů, hnutím Karlovaráci se ziskem osmi mandátů a Občasnskou demokratickou stranou se ziskem tří mandátů.

Uzavřená Koaliční smlouva upravuje společné programové priority, principy složení a personální obsazení Rady města Karlovy Vary, principy obsazení a fungování výborů Zastupitelstva města Karlovy Vary a fungování komisí Rady města Karlovy Vary, principy vzájemné spolupráce smluvních stran, závazek vytvoření programového prohlášení Rady města Karlovy Vary a zásady řešení sporů vzniklých při naplňování této koaliční smlouvy.

Z koaliční smlouvy vyplývá, že primátorkou dosazenou hnutím ANO 2011 bude Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA. Za hnutí Karlovaráci bude zastávat funkci první náměstkyně primátorky města Karlovy Vary JUDr. Hana Zemanová, přičemž bude zodpovědná za odbor majetku, odbor školství a tělovýchovy, společnosti Kancelář architektury města p.o., Alžbětiny lázně a.s., Nadace města Karlovy Vary, KV City Centrum s.r.o., Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary o.p.s., Jockey park Karlovy Vary a.s., Karlovarská městská a.s., a rovněž bude pověřená zastupováním primátorky v době její nepřítomnosti.

Náměstkem primátorky zodpovědným za za odbor strategií a dotací, odbor informačních technologií, odbor sociálních věcí, společnosti Karlovarská teplárenská a.s., KV Aréna s.r.o. a Dopravní podnik a.s. bude Mgr. Tomáš Trtek za hnutí ANO 2011 a náměstkem zodpovědným za odbor rozvoje investic, technický odbor, příspěvkové organizace Správu přírodních léčivých zdrojů a kolonád , Lázeňské lesy Karlovy Vary, Správu lázeňských parků, společnosti Zámecká kolonáda a.s. a Lázně Kyselka o.p.s. Ing. Petr Bursík za ODS.

Uvolněným radním, resp. členem rady, který bude pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn, bude lídr hnutí Karlovaráci MUDr. Josef März a zodpovědný bude za oblast kultury, Karlovarský symfonický orchestr, Městskou galerii Karlovy Vary o.p.s., Karlovarské městské divadlo o.p.s. Druhým uvolněným radním bude pan Martin Dušek za Hnutí ANO 2011 a zodpovědný bude za oblast dopravy a odbor životního prostředí, společnost Komunální odpadová a.s.

V rámci koaliční smlouvy se hnutí Karlovaráci podařilo prosadit zejména následující:

 • zavedení projektu MHD zdarma pro děti a mladistvé do 19 let, pro seniory nad 65 let a držitele karty ZTP, ostatní výrazné zlevnění jízdného
 • zřízení nového kontaktního místo na Magistrátu města pro seniory – SENIOR POINT, kde zaškolený úředník pomůže seniorům vyřídit jejich záležitosti.
 • obnova provozu krematoria
 • zvýšení investic do oprav chodníků, komunikací a mostů
 • podpora družstevní bytové výstavby, a to zejména v objektech v Komenskéhho ulici v Doubí a rekonstrukcí ubytovny Drahomíra
 • hledání cest pro svoz a likvidaci komunálního odpadu pro obyvatele města Karlovy Vary zdarma.
 • oprava technologie pramenů i Vřídla pod stávající Vřídelní kolonádou a vypsání veřejné architektonické soutěže na řešení prostoru dnešní Vřídelní kolonády.
 • dokončení Územního plánu jakožto nejdůležitějšího dokumentu pro rozvoj města.
 • zabránění výstavbě nového kolosálního Integrovaného dopravního terminálu před Tržnicí a podpodpora odborného návrhu jeho umístění do oblasti dnešního Dolního nádraží.
 • spravedlivá podpora a kultury a sportu
 • podpora rekonstrukce venkovního bazénu v hotelu Thermal.

Více na www.karlovaraci.cz

JUDr. Hana Zemanová

místopředsedkyně politického hnutí Karlovaráci