O čem mluvíme

Politické hnutí KARLOVARÁCI

Téma: Rodičovská odpovědnost

JUDr. Hana Zemanové odpovídá na otázky k tématu: Rodičovská odpovědnost

Dotaz:

Chtěla bych se zeptat, jestli je biologický otec mého syna považován za jeho zákonného zástupce, pokud je zapsaný v synově rodném listě a pokud:

  1. s otcem dítěte nejsme manželé a nikdy jsme nesdíleli společnou domácnost
  2. otec dítěte je občan Německa trvale žijící v Německu
  3. otec dítěte se finančně podílí na výživě syna
  4. již dva roky nejsme s otcem dítěte v kontaktu
  5. soudní rozhodnutí o svěření do péče nemáme (otec by se s největší pravděpodobností k soudnímu jednání vedenému v ČR ani nedostavil).                                                                                           Zuzana Vokounová

Odpověď JUDr. Hany Zemanové:

Zákonnými zástupci nezletilého dítěte jsou oba rodiče uvedení v rodném listě dítěte. Jestliže je otec Vašeho syna uveden v jeho rodném listě, pak je zákonným zástupcem Vašeho syna bez ohledu na to, jaké má občanství, zda jste sezdáni, zda sdílíte společnou domácnost nebo zda hradí výživné.

Žádná ze skutečností, které uvádíte v bodech jedna až pět Vašeho dotazu, tudíž nemá vliv na to, zda někdo je či není zákonným zástupcem dítěte. Podstatné je pouze to, zda je uveden v rodném listě dítěte jako rodič. Pokud ano, pak je zákonným zástupcem dítěte, což znamená, že má mj. právo zastupovat dítě v právních úkonech, ke kterým není plně způsobilé, nebo právo na styk s dítětem. Nevykonává-li však rodič svoji rodičovskou odpovědnost řádně a vyžaduje-li to zájem dítěte, je možné jeho rodičovskou odpovědnost omezit. O omezení rodičovské odpovědnosti nebo o omezení jejího výkonu rozhoduje vždy soud.