O čem mluvíme

Politické hnutí KARLOVARÁCI

Skončila oprava kremační pece v karlovarském krematoriu

Po téměř dvou letech se pec karlovarského krematoria opět vrací do provozu. Vyhořela při havárii na konci srpna 2017. Její oprava začala letos 4. března a podle smlouvy měla být dokončena 17. června, zhotoviteli se ale podařilo opravy dokončit ještě před termínem.

Celková cena opravy činila 5,96 milionu korun bez DPH, částkou 3,5 milionu přispěl městu i Karlovarský kraj. Zhotovitel podle smlouvy poskytuje záruku na opravenou pec v trvání pěti let a garantuje provedení dvanácti tisíc pohřbů žehem při dodržení předepsaných provozních podmínek. Mezi ty patří například i maximální hmotnost rakve s ostatky, která nesmí překročit 180 kilogramů. Proto byla do krematoria pořízena i provozní váha.

V době, kdy byla kremační pec mimo provoz, nabízelo karlovarské krematorium stále možnost obřadů, jen s tím, že ostatky zesnulých byly k žehu převáženy jinam, obvykle do krematoria Vysočanské zahrady v Hrušovanech nedaleko Chomutova. To už teď není potřeba, karlovarské krematorium od dneška nabízí pozůstalým opět obvyklý kompletní servis.

Jsme velice rádi, že se nám podařilo splnit další předvolební slib našeho hnutí.

MUDr. Josef März