O čem mluvíme

Politické hnutí KARLOVARÁCI

Senior point otevřen

Karlovaráci slibovali v rámci své volební kampaně zřízení Senior pointu, jako kontaktního místa pro naše seniory. A je to tady, od 1. 4. 2019 je v budově magistrátu v Moskevské ulici otevřeno nové pracoviště – Senior point.

Klientům z řad seniorů zde vyškolený pracovník pomůže s orientací na úřadu a v jeho jednotlivých agendách, poradí kde a s kým řešit konkrétní záležitosti jako poplatek za psa nebo svoz komunálního odpadu, pomůže s vyplněním formulářů, objedná termín návštěvy na příslušných pracovištích a podobně. Klienti zde získají i informace o kulturních a volnočasových aktivitách, zvýhodněném jízdném a službě Senior Expres. Nové kontaktní místo je zřízeno v přízemí budovy vedle pracovišť Czech POINTU a výdeje občanských průkazů a cestovních pasů.

Samotná myšlenka Senior Pointu vychází ze stále častější nutnosti pomoci občanům v důchodovém věku při řešení běžných administrativních povinností vyplývajících nejen z platné legislativy, ale i z běžných potřeb této skupiny lidí. Ohled je třeba brát na stále postupující elektronizaci v oblasti veřejné správy, která není vždy pro seniory uživatelsky přívětivá či dostupná. Myšlenka Senior Pointu je aktuální také s ohledem na skutečnost, že vývoj demografické křivky v Karlových Varech dlouhodobě odráží významný nárůst starších občanů, kteří ve městě žijí. Působnost Senior Pointu je rozdělena do dvou základních rovin – institucionální a informativní. V rovině institucionální se jedná o to, že by měl senior za spoluúčasti zaměstnance magistrátu dospět k vyřízení potřebných „úředních“ záležitostí, nebo získat možnost se k vyřízené své věci objednat na konkrétní termín. V praxi to znamená, že zaměstnanec odvede klienta na příslušné přepážkové pracoviště a poskytne prvotní informační podporu klientovi. V případě potřeby vyplnění nutných formulářů, bude klientovi poskytnuta náležitá součinnost, aby došlo k vyplnění formulářů na kontaktním pracovišti Senior Point.

Rovina informativní znamená, že na pracovišti Senior Pointu budou k dispozici tištěné informační materiály jak příspěvkových organizací zřizovaných městem, tak materiály obecně prospěšných společností nebo materiály partnerských organizací města. Materiály budou k dispozici k vlastnímu odběru a budou selektovány zejména do oblasti sociální péče, oblasti bezpečnosti a prevence, oblasti kultury, oblasti volnočasových aktivit, oblasti dalšího vzdělávání, oblasti samosprávy.

Jsem ráda, že se nám povedlo tento bod našeho volebního programu tak rychle prosadit a pevně věřím, že bude Senior point našimi spoluobčany hojně využíván.

JUDr. Hana Zemanová