O čem mluvíme

Politické hnutí KARLOVARÁCI

S Vašimi názory nesouhlasím…

S Vašimi názory nesouhlasím, ale do smrti budu hájit Vaše právo je říkat.
Voltaire

Parafrázuji: s Vašimi názory a činy nesouhlasím a budu to říkat.

A budu to říkat všem, neboť Vaše činy považuji za rozporné ve vztahu k morálce, povýšené na zákon.

Je to mé právo.

Važme si toho, že můžeme svobodně nesouhlasit.

Važme si toho, že můžeme říkat oponentní názor.

Važme si toho, že můžeme poukazovat na nepravosti.

Na Slovensku, nám zemi nejbližší, se kdos pokusil a dokázal toho nevážit.

Upřednostnil jiné hodnoty.

V jeho mysli je něco, co má větší hodnotu, než je jen svobodný názor a informace.

V jeho mysli má cosi větší hodnotu, než lidský život.

Ján Kuciak netušil, že někdo takový vůbec může existovat.

Je mi to líto…

Je mi to…strašně…líto…

 

dr. Pavel Bouška
Karlovaráci