O čem mluvíme

Politické hnutí KARLOVARÁCI

Rozhovor s předsedou hnutí MUDr. Josefem Märzem

Hnutí vede do voleb opět karlovarský lékař josef März. Po čtyřech letech v opozici si ale pro voliče připravili i osvěžení programu. „Nově jednoznačně definujeme náš postoj k Vřídlu, dopravnímu terminálu a dáváme důraz na bydlení, zejména pro mladé lidi,“ říká.

Jak se od posledních voleb změnili Karlovaráci? Došlo u vás k nějakému vývoji?

Došlo k určité stabilizaci, tak jako u každého nově vzniklého hnutí, i když musím s potěšením konstatovat, že naprostá většina nadšenců, kteří u toho byli před 4 lety zůstala a přibyli noví. Určitě část problémů města hodnotíme s trošku jinou optikou, v souvislostech, což je dáno znalostí pozadí díky účasti v zastupitelstvu.

V jakým smyslu je ten pohled jiný? Zjistili jste najednou, že jsou věci, které opravdu nejdou zrealizovat?

Například jsme chtěli takzvané školkovné, ale mezitím se změnila legislativní úprava. Z toho vyplývá, že už to není možné, protože se změnilo financování školek. To jsou některé věci, které samozřejmě nejsou stejné a nemůžeme je v uvozovkách splnit. Zjistili jsme také, jak lépe funguje státní správa. Není tak možné udělat změny některých osob nebo financování tak jednoduše, jak si běžný občan představuje.

S kým byste šli tentokrát do koalice, kdyby vše klaplo?

Předem se nechceme jednoznačně vůči někomu vymezovat, protože pořád chceme vnímat práci pro město jako společný zájem a záleží spíše na jednotlivých lidech než na tom, jaký subjekt zastupují.

Velké množství bodů ve vašem programu je identických s rokem 2014.Vyvážený příjem pro sport a kulturu nebo levná MHD. Máte tam i něco nového, co by oslovilo voliče?

Jsou identické, protože díky díky našemu rychlému „vymetení“ z koalice se je zdaleka nepovedlo prosadit a pořád je považujeme za důležité. Za nikoli populismus, ale investici. Investici do lidí, kteří tu žijí a chtějí žít. Nově jednoznačně definujeme náš postoj k Vřídlu, dopravnímu terminálu a dáváme důraz na bydlení zejména pro mladé.

V Karlových Varech vyrostla spousta bytových domů, ale byty jsou v nich prázdné. Vy plánujete podpořit startovní byty pro mladé. Jak je chcete zajistit?

Velká část těch domů není v majetku města. To znamená, že s nimi jen těžko něco uděláte. Město se úspěšně většiny svých bytů zbavilo, a navíc investice do těchto vil představuje poměrně vysoké náklady. Systém bydlení pro mladé by měl být formou odstupňovaného bydlení. Začáteční po škole nebo pro mladé rodiny. Nebo družstevní byt ve spolupráci s městem za provozní náklady. Postupně se po roce zvyšuje, takže cílem je, aby si lidé po třech až pěti letech začali hledat normální tržní bydlení. Tedy v době, kdy už mají za sebou zkušební dobu v zaměstnání a jejich příjem se zvyšuje.

Máte předtavu, která budova by se k těmto účelům mohla využít?

Drahomíra. Na tom už pracujeme. Ale nejen ona, ale i družstevní bydlení Krokova, areál jeslí na Východní a další.

Dejme tomu, že jste vyhráli volby a první, co vám přistane na stole je Karlovarské krematorium. Co byste udělali proto, aby se ve městě opět mohl uskutečnit pohřeb žehem?

Rozhodně si myslíme, že současné řešení mělo být jen dočasné. V Karlových Varech by být krematorium mělo. A reakce obyvatel, i těch žijících na Růžovém vrchu, to potvrzují. Pravděpodobně bychom využili institut referenda aby Varáci měli možnost o tomto rozhodnout. Aktuálně zjišťujeme, jestli by jej nebylo možné spojit právě s podzimními volbami.

Tohle je možná malichernost, ale největší chloubou Varů je Vřídlo. Dnes ale působí spíš jako fontána na horkou vodu. Máte plán, jak ho obnovit se vší slávou?

Samozřejmě, už jsme ho prezentovali několikrát. Je nezbytné dokončit opravy zejména zázemí Vřídla a zahájit kroky směrem k architektonické soutěži a poté realizaci podoby Vřídelní kolonády, která z ní vzejde. Rozhodně nesouhlasíme s tím, že jedinou variantou je replika historické budovy. Město by mělo jít kupředu a spojovat nové se starým, samozřejmě citlivě.

Hodně se řeší vysoká škola v Karlových Varech. Jak byste ji podpořili, aby tu konečně nějaký vznikla?

My ji podporujeme už dávno v rámci pracovní skupiny města. Mrzí mě některé současné reakce, když se její zahájení odložilo. Ne kvůli špatně odvedené práci, ale prostě pro nedostatek uchazečů, kteří uspěli u přijímacích zkoušek. Za pracovní skupinu musím říct, že za přípravou byl obrovský kus práce i diplomacie. Není to jednoduché, všichni by si měli uvědomit, že se snažíme realizovat přítomnost Univerzity Karlovy v Karlových Varech. Tedy studium veřejné, nikoli soukromé, placené a často pochybné kvality.

Velkým tématem je stávající objekt bývalé vodárny, o kterém se zmiňujete i v programu. Už teď se objevuje spousta nadšenců, kteří mají jasný plán, co by tam mělo vzniknout. Je to skupina, co tu žije a chce město oživit. Znáte jejich snahy?

Vizí a plánů je řada. Víme o plánu využití v rámci volnočasového sportu a dalších aktivit ve spojení s mendrem, což je v zásadě věc, kterou podporujeme, částečně se protíná s využitím, které bychom si představovali my. Je to pak věcí diskuse a shody v rámci dlouhodobých plánů na rozvoj města. Rozhodně zde nechceme podporovat další nákupně-zábavní centrum.

Společností hýbe nový terminál. Pro mnohé je to naprosto špatné místo, odborníci se zase bojí dopadu na prameny. Vy jste se jako hnutí vylovili, že byste byli pro terminál, který by vyrostl na Dolním nádraží? Plátí to?

Platí to, respektivě těch variant je víc. I studií a doporučení studia A-69 bylo více, měli bychom se k nim spolu s hlavním architektem města vrátit a vytvořit urbanistický plán do budoucna. Spolu s posouzením generelu dopravy vě městě, který je třeba nejen dokončit, ale také s ním pracovat. Rozhodně nepodporujeme masivní terminál soutředěný pouze do oblasti Varšavské ulice.

Nejde se nezeptat na problém jménem KV aréna. Co si pamatuji, tak to kolem ní víří a v současnosti je to asi nejhorší. Nemyslíte si, že kdyby došlo k dovolání pana Kvasničky mnohem dříve nešla by celá situace tak daleko?

To je otázkou. Možné to je, ale velká část materiálů předložených zastupitelstvu vysvětlovala vzniklé pochyby. Toto mělo důkladně a důsledně prověřit a řešit vedení města, koalice, včetně případného návrhu na odvolání.

Jaký je celkový postoj Karlovaráků k situace kolem KV arény?

Město by v Aréně mělo plnit především kontrolní a dohledovou činnost. Její kvalifikované vedení musí vzejít z řádného výběrového řízení.

Závěrem bych to trochu odlehčila. Narazila jsem ve vašem programu na termín „čaje“ pro seniory? Můžete mi prosím vysvětlit, co si pod tím představujete? Určitě nejde o otevření čajovny pro seniory, že ne?

Jistě ne, chceme ale, aby se město ve větší míře podílelo a spolupracovalo na kulturních programech pro seniory. Pro lidi, kteří tu žili a žijí, zůstali věrní svému městu.

A poslední věc. Co se vám ta ty čtyři roky v zastupitelstvu podařilo?

Osobně si nejvíc považuji toho, že jsme se nestali křiklouny za každou cenu. Že se snažíme poctivě návrhy jak koalice, tak opozice zvažovat a zodpovědně podpořit to, co považujeme za dobré pro město. Že jsme, alespoň doufám, konstruktivní (i když opoziční) součástí zastupitelstva. Z konkrétních věcí jsme rádi za rozšíření věkových skupin, které mají MHD zdarma, za přispění k nastartování řešení Drahomíry a hvězdárny, iniciaci přípravy vypsání architektonické soutěže na Vřídlo. Za předložení Etického kodexu zastupitelů.

Rozhovor pro MF Dnes