O čem mluvíme

Politické hnutí KARLOVARÁCI

Rozhovor s Pavlem Bouškou: Pokusíme se namíchat dobře vyvážený koktejl…

Karlovy Vary – Do karlovarského zastupitelstva kandidoval Pavel Bouška za sdružení Karlovaráci. A ti byli velmi úspěšní, získali pět mandátů. Nyní, pokud se domluví, vstupují Karlovaráci do koalice s KOA a ANO.

Domníváte se, že dvacetičlenná koalice se shodne na programovém prohlášení a bude natolik silná, že město dokáže posunout dopředu?

Děkujeme za pochvalu, úspěch to opravdu je, ale především díky voličům, proto jim děkujeme především. Nyní se pokoušíme dohodnout s výše uvedenými partnery, a to mimo jiné i na programovém prohlášení. Absolvovali jsme již vícero jednání a v našem týmu jsme se shodli, že cítíme jak prvky konzervativní, tak velmi progresivní, někdy až silové. Pokud se podaří ze všeho namíchat vyvážený koktejl, pak si myslím, že můžeme očekávat jak říkáte posun města.

Ve volební kampani jste se proti KOA slušně, ale přece jenom vyhranili. Jak si představujete možnou spolupráci? Budete schopni dodržet váš volební program? Politika je přece jenom kompromis a v rámci domluvy s partnery bude třeba z něčeho slevit…

Nemám pocit, že bychom se proti KOA nějak výrazně vyhranili, ale na některé věci máme odlišný názor. Pokud bychom byli zcela ve shodě, mohli jsme do KOA vstoupit. Je dobře známo, že politika je umění možného. A jak správně říká jeden z mých kolegů, známý karlovarský tělovýchovný lékař, medicína je vlastně také umění. Dovolím si připomenout, že máme v klubu čtyři lékaře a všichni se snažíme, bychom slevovat nemuseli.

Podle našich informací jsou koaliční vyjednávání velmi složitá. Jste ve vyjednávacím týmu Karlovaráků, co vás zatím nejvíce překvapilo? Můžete prozradit, co například i Karlovaráci razantně odmítli?

Snad nejvíce mě překvapila personální pestrost při jednání s potenciálními partnery. Slyšíme přímočaré, až zjednodušené výroky, ale i komplikovaná, mnohdy kryptovaná sdělení s lehce skrytou, jen naznačenou informací. A Karlovaráci zatím nic razantně neodmítli, na jednání přicházíme s variantními návrhy a snažíme se, řečeno matematickou logikou, o konjunkci, nikoliv o disjunkci, či snad negaci.

Dva hlasy ODS by současné koalici daly ještě větší sílu. Není na škodu, že například tato strana či jiné uskupení členem této koalice není?

Zastáváme názor, že každý systém je tím stabilnější, čím méně má prvků. Aniž bychom byli materialistickými deterministy, přesto mohu říci: chtěli bychom vytvořit fundament, pokud bude funkční, pak lze diskutovat o nadstavbě.

Do karlovarského zastupitelstva vyslali voliči pět lékařů, z toho čtyři právě z hnutí Karlovaráci. A už nyní se ozývají námitky, že lékaři jsou pouze sběrači hlasů voličů a pak odstoupí. V tom horším případě doktory kritizují, že mají léčit a politiku nechat povolanějším. Že zkrátka nebudete mít na práci pro město čas. Co byste jim vzkázal?

Za naše lékaře mohu směle prohlásit, že odstupovat nechtějí. Mají zájem o práci jak v komisích, tak ve výborech, ale i v Radě města. Omlouvám se, ale nevím, kdo je povolaný pro komunální politiku. Podle mě ten, kdo je komunou zvolen a poté chce pro společnost něco udělat. A voličům vzkazuji: přál bych všem vidět noblesu, nonšalanci a nadhled našeho šéfa vyjednávacího týmu, dr. Märze, při každém setkání s politickými partnery, kdy se mu daří opět a opět posunovat v kritických situacích bez projevených emocí vyjednávání kupředu.

Zdroj: Deník 26. října 2014