O čem mluvíme

Politické hnutí KARLOVARÁCI

Rekonstrukce atletického stadionu v Tuhnicích může začít.

Závazek rady města, hnutí Karlovaráci a koaličních partnerů zajistit karlovarským sportovcům kvalitní sportoviště dostává reálnou podobu. První etapou (1.10.2022) bude v letošním roce zahájena rekonstrukce atletického stadionu v Tuhnicích. Dosluhující a dlouhodobě nevyhovující centrální sportoviště získá obnovou podobu a parametry odpovídající současné době a vyhovující kritériím pro pořádání krajských i celorepublikových sportovních soutěží. Rekonstrukce atletického stadionu je dalším z dílčích kroků v naplnění záměru postupné obnovy karlovarských sportovišť, který vzešel ze spolupráce sportovní komise rady města se Sportovní unií Karlovarska a místními sportovními oddíly. Vedle rekonstrukce atletického stánku sem patří plán na výstavbu centra úpolových sportů nebo rekonstrukce fotbalového stadionu Slavia v Drahovicích. 

„Atletický stadion nevyužívají jen stovky členů dvou atletických klubů, od nejmenších dětí až po dospělé. Technický stav dráhy a jednotlivých sektorů, absence osvětlení a další závady jim ale neumožňují plnohodnotnou přípravu. Navíc na stadionu netrénují jen atleti, zejména v létě k přípravě hojně využívají další sportovní kluby. Ti všichni budou z rekonstrukce areálu těžit,“ vysvětluje Václav Skuhravý.

Finanční prostředky na rekonstrukci jsou v rozpočtu města vyčleněny. Vedení města ale bude usilovat o dotační prostředky, například v rámci výzvy vypsané Národní sportovní agenturou. „Již v průběhu letošního roku vedli řadu jednání se zástupci krajského atletického svazu a místních klubů, absolvovali jsme několik významných jednání s představiteli Českého atletického svazu a podařilo se nám získat jednoznačnou podporu na rekonstrukci sportoviště krajského významu,“ říká Jakub Novotný.